2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Erfgoed verbindt, Europa inspireert is het Nederlandse thema van het Jaar, waarin aandacht wordt gegeven aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa.

We leren elkaars geschiedenis beter kennen door naar erfgoed te kijken in Europese context. Erfgoed verbindt gemeenschappen; cultuureducatie en meer kennis over erfgoed bevordert sociale betrokkenheid en integratie. Voor beheer en behoud van het cultureel erfgoed is het belangrijk dat een breed en divers publiek ervan geniet en betrokken is.

Organisatie

DutchCulture en Kunsten `92 geven samen met een groot aantal erfgoedorganisaties het themajaar vorm. Zij ontwikkelen en organiseren een nationaal programma. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is op Europees niveau betrokken bij de organisatie van het Jaar.

Meedoen?

Erfgoedorganisaties kunnen in hun programmering aanhaken bij het Europese Erfgoedjaar. De website met informatie en inspiratie over hoe dit vorm te geven wordt in september gelanceerd. Daarnaast kunnen organisaties die evenementen op touw willen zetten binnen het Jaar gebruik maken van een aantal fondsen.

Creative Europe

Creative Europe is een Europees subsidieprogramma voor de culturele sector. In dit programma komt 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die binnen het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed gericht zijn op Europese samenwerking. Meer informatie hierover wordt verwacht in september op de website van Creative Europe.

Mondriaan Fonds

Fonds voor Cultuurparticipatie

De regeling Jij maakt het mee: subsidie voor bijzondere, innovatieve of experimentele projecten op het gebied van de cultuurbeoefening in de vrije tijd https://www.jijmaakthetmee.nl/

Informatiebijeenkomst

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is op 21 september gastheer van een informatiebijeenkomst voor alle organisaties die deel willen nemen aan het Jaar.