Agrarische sector presenteert manifest Gebruik de boerderij!

Maak op verstandige manier gebruik van het vele agrarisch erfgoed dat ons land rijk is. Dat is ruwweg de boodschap, die vijftien verspreid in Nederland opererende boerderijenstichtingen en hun koepelorganisatie Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) hebben vervat in hun manifest Gebruik de boerderij!.

Het manifest, gepresenteerd tijdens een congres in Zutphen, vraagt overheden, ontwikkelaars, eigenaren en bewoners van historische boerderijen vooral om erkenning van de waarden van historische boerderijen, hun omliggende erven en land.

Opgaven

De belangrijkste opgaven waar het platteland zich anno nu voor gesteld ziet, hebben betrekking op schaalvergroting van de landbouw, effecten van de bevolkingskrimp, groei van de stad, klimaatverandering en de energietransitie. Maatschappelijk gewaardeerd agrarisch erfgoed kan volgens de AEN helpen voor deze vraagstukken oplossingen te vinden.

Nieuwe functies

Daartegenover staan de voor eigenaren belangrijke vragen: hoe zorgen we ervoor dat historische boerderijen met hun karakteristieke verschijningsvorm de aantrekkelijkheid van het platteland mee kunnen blijven bepalen? Hoe ondersteunen we eigenaren in het vinden van nieuwe functies en in financiering van hun vaak niet geringe onderhoudsopgave?