Handreiking voor beheer en herstel Zocherparken

Onder grote belangstelling zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar Zocherparken in de Landgoederenzone Zuid-Holland. Betreffende groene oases in landschapsstijl zijn aangelegd door het bekende en voor Nederland belangrijke tuinarchitectengeslacht Zocher.

Het in kaart brengen van de stijlkenmerken wordt essentieel geacht voor behoud van de monumenten. De resultaten zijn vertaald naar een handreiking voor goed beheer en herstel ervan.

Vier leden van de familie Zocher waren vanaf het einde van de 18e eeuw over een periode van circa 150 jaar actief. Zij waren in hun tijd beroemd met parken die ze aanlegden in natuurlijk ogende romantische stijl. Kenmerkend zijn de slingerpaden door bossen en weides met verrassende doorkijkjes en vergezichten naar buiten of de ruime waterpartijen en beekjes.

Aanleiding

Door de tand des tijds is de rijke schakering aan beplanting echter minder geworden en zijn sommige structuren aangetast. Dat gaf de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar aanleiding een onderzoeksproject van de grond te tillen. Gesteund door de provincie Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

In opdracht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben deskundigen de stijlkenmerken van de parken in kaart gebracht en beschreven hoe ze hersteld en beheerd zouden moeten worden, om de oorspronkelijke aanleg optimaal te kunnen (blijven) beleven.

Presentatie

De uitkomsten van hun werk zijn op vrijdag 7 april in raadhuis De Paauw te Wassenaar gepresenteerd door de onderzoekers Korneel Aschman, Peter Verhoeff en Ronald van Immerseel. Bij die gelegenheid vertelde Wim Borgdorff, eigenaar van het aan de Vliet gelegen buiten Vredenoord, bovendien over zijn ervaringen bij het herstel van zijn Zocherpark.

Verantwoordelijk wethouder Inge Zweerts de Jong (Wassenaar) schetste het belang van de parken voor bewoners en bezoekers van haar gemeente en hoe de plaatselijke overheid hiervoor draagvlak en betrokkenheid creëert.

Publieksbrochure

Zie verder www.zocherparken.nl Een publieksbrochure is te bestellen via www.erfgoedhuis-zh.nl/webwinkel

Foto: De landschapstuin van buitenplaats Berbice in Voorschoten.