Historische Keenesluis in Noord-Brabant gered

De Keenesluis op de grens van Fijnaart en Standdaarbuiten is gered.

Het bijzondere erfgoed wordt voor een belangrijk deel gerestaureerd. Waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de Rabobank West-Brabant Noord hebben daartoe geld op tafel gelegd.

Na de restauratie, waarmee naar verwachting volgend voorjaar een begin wordt gemaakt, heeft de 248 jaar oude Keenesluis weer een mooie toekomst. De kwaliteit van de omgeving wordt flink vergroot.

Werkzaamheden

Het nu nog in vervallen staat verkerende bouwwerk staat op een plek met rijke historie, omringd door mooie natuur. Van de bijdragen van de vier geldschieters worden straks de stenen en het ijzerwerk weer toekomstbestendig gemaakt.

Oorspronkelijk draaide in de Keenesluis een scheprad, dat het water de polder uitsloeg. Dat wordt gereconstrueerd en teruggeplaatst. Verder heeft de gemeente Moerdijk geld gereserveerd voor een picknickplek naast het erfgoed.

Volledige restauratie

De Stichting Beleef de Keenesluis zet zich samen met velen in voor volledige restauratie van het bouwwerk.

Bedoeling is, op advies van expert Jan Arends, de betonnen wand die in 1966 haaks op de sluismuren is geplaatst te verwijderen. Na die ingreep kunnen bootjes vanaf de Mark en Dintel weer door de sluis varen.

Doe mee

De stichting roept mensen en organisaties op op enigerlei wijze bij te dragen aan de beoogde complete restauratie: een doorvaarbare Keenesluis. Dat kan in de vorm van kennis, geld en materialen.

Voor de doorvaarbaarheid is op korte termijn (maximaal) 280.000 euro nodig als die tegelijkertijd met de rest van de restauratie wordt verwezenlijkt. Verwijdering van de betonnen wand in een later stadium is aanzienlijk duurder. Dan moeten dubbele kosten worden gemaakt (o.a. twee keer damwanden slaan en twee keer sluis leegpompen plus het vergunningentraject).

Wie de Keenesluis wil volgen kan de Facebook pagina ‘Vrienden van de Keenesluis’ liken, @keenesluis volgen op Twitter en Instagram en www.keenesluis.nl bezoeken.

 Foto: Artist impression van de Keenesluis na restauratie.