colofon Monumentaal

Abonnementen administratie

Monumentaal abonnementen administratie.

monumentaal abonnementen

 

Heeft u MONUMENTAAL niet ontvangen of vragen over uw abonnement, gaat u verhuizen of wilt u uw abonnement opzeggen? 
Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer (0900)226 52 63.

U kunt zich abonneren op het magazine MONUMENTAAL via deze website, een antwoordkaart uit MONUMENTAAL, of schriftelijk (per post of e-mail). Abonnementen zijn tot wederopzegging geldig, tenzij anders vermeld. Opzeggen kan schriftelijk, per post, per e-mail of telefonisch. Adreswijzigingen vier weken van tevoren schriftelijk doorgeven. Voor alle genoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met Abonnementenland: (0900) 226 52 63  (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur)

Abonnementen administratie MONUMENTAAL
Abonnementenland, Bladenbox

De Trompet 1739 | 1967 DB Heemskerk

Telefoon: (0900) 226 52 63
E-mail: klantenservice@aboland.nl (vermeld duidelijk dat het om MONUMENTAAL gaat).