NMo-kennisbijeenkomst over Erfgoed Telt: Toekomstig Erfgoedbeleid

Erfgoed Telt: Toekomstig Erfgoedbeleid is de titel van de vijfde kennisbijeenkomst van de NMo (Nationale Monumentenorganisatie), ditmaal georganiseerd in samenwerking met de Vakgroep Restauratie. De bijeenkomst heeft plaats op donderdag 23 november om 15.00 uur in het NMo-kantoor aan de Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort.

Sprekers zijn Jan de Jong en Robert Berkovits (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Jan van de Voorde (Van de Voorde Monumentenadvies) en Henk Jansen (Federatie Grote Monumentengemeenten). Dagvoorzitter is Charlotte van Emstede.

De zorg om het cultureel erfgoed vormt een dynamisch en breed werkveld. Onder invloed van diverse maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen is het domein de afgelopen twintig jaar sterk veranderd. Wet- en regelgeving is gebundeld en vereenvoudigd, en er is meer ruimte voor participatie van monumenteneigenaren en burgers.

Samen

Om het erfgoedbeleid toekomstbestendig te houden en midden in de samenleving te laten blijven staan, trekken overheid en diverse partijen uit het erfgoedveld samen op om tot de nieuwe nota Erfgoed Telt te komen.

Een combinatie van onderzoeken en interactieve bijeenkomsten heeft geleid tot het resultaat tot nu toe. De NMo en haar leden zijn vanaf het begin betrokken geweest en hebben aan dit proces hun bijdrage geleverd. In dat kader is o.a. ook door de Vakgroep Restauratie, de Vereniging Architecten in de Restauratie (VAWR) en het Platform Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie onderzoek verricht naar de huidige stand van zaken van het monumentenstelsel als basis voor een langetermijnvisie op het vakmanschap in de restauratiesector.

Betrokken

De vier sprekers zijn allen nauw betrokken bij het projectplan Erfgoed Telt. Zij hebben deelgenomen aan diverse, vernieuwende open discussies, op touw gezet door de projectgroep Erfgoed Telt. Die ervaringen en input delen zij tijdens de kennisbijeenkomst met de bezoekers. Aan de hand van hun inleidingen wordt vervolgens tijdens een interactieve plenaire discussie ingegaan op vragen als ‘Op welke veranderingen moeten erfgoedorganisaties en -professionals zich voorbereiden?’, ‘Welke ontwikkelingen en thema’s spelen daarbij een belangrijke rol?’ en ‘Hoe wordt daar handen en voeten aan gegeven in het nieuwe beleid?’

Programma

14.30 uur: Ontvangst;

15.00 uur: Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie;

15.10 uur: Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede;

15.15 uur: Jan de Jong, ministerie OCW, en Robert Berkovits, RCE;

15.45 uur: Jan van de Voorde, Van de Voorde Monumentenadvies;

16.15 uur: Intermezzo;

16.30 uur: Henk Jansen, Federatie Grote Monumentengemeenten;

17.00 uur: Interactieve paneldiscussie;

17.30 uur: Borrel.

Aanmelden kan door een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Volgende bijeenkomst

De volgende NMO-bijeenkomst is op donderdag 1 februari 2018 (van 13.00 uur tot 17.00 uur) en heeft als onderwerp Virtual reality & Serious gaming: Het profijt voor monumenten. Plaats van handeling: de Blokhuispoort in Leeuwarden. Organisatie in samenwerking met de Vakgroep Restauratie.