Renovatie paleis Huis ten Bosch 4,1 miljoen duurder

De renovatie van paleis Huis ten Bosch in Den Haag pakt 4,1 miljoen euro duurder uit dan gedacht, 63,1 in plaats van 59 miljoen. Hiervan is 1,1 miljoen prijsindexatie: door de aantrekkende economie zijn de prijzen van bouwproducten, uurlonen en bouwplaatskosten gestegen. Verder is 3 miljoen extra nodig door bouwkundige tegenvallers.

Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer.

De bouwkundige staat van het paleis blijkt slechter dan aangenomen. Zo moeten daken en gevels geheel hersteld worden in plaats van gedeeltelijk. De bordestrap kan niet gerenoveerd worden, maar moet compleet worden vervangen. Bovendien moet meer gedaan worden aan asbestsanering en bestrijding van houtrot.

Voor de inrichting van het paleis voor de koning, de koningin en hun gezin zijn geen hogere kosten, eerder lagere.

De hogere kosten belopen circa 7 procent van het oorspronkelijke budget. Bij andere projecten in het verleden waren er ook meerkosten: bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum in Amsterdam (15 procent), Rijksmuseum Boerhaave in Leiden (10 procent) en Jachtslot Sint Hubertus in Otterloo (10 procent).

Knops laat extern onderzoek doen naar de sturing en beheersing