Spijkerbosch 100e buitenplaats bij Donatus

Donatus Verzekeringen heeft haar 100e historische buitenplaats in het zonnetje gezet: Spijkerbosch te Olst bij Deventer.

Spijkerbosch (spreek uit spiekerbos), waarvan al in 1490 melding wordt gemaakt, is sinds 1914 in bezit van de familie Van Limburg Stirum. De basis van het huidige huis werd gelegd in 1611.

Nederland telt 551 officieel door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen historische buitenplaatsen: veelal prachtige harmonieuze ensembles van een monumentaal hoofdhuis en enige bijgebouwen zoals een koetshuis of oranjerie met omliggende tuin, park of bos.

Derde generatie

Dat geldt ook voor Spijkerbosch. De huidige eigenaar, Eef graaf van Limburg Stirum, is ingenomen met zijn familiebezit. Hij is de derde generatie die er woont. Sinds 2010 is de familie bezig met de restauratie van het huis, de tuin en het park.

De buitenkant van het huis inclusief de klokkentoren is inmiddels zoveel mogelijk in oude staat hersteld. Om 38 hectare grond aan bos en agrarische percelen te onderhouden, is veel inspanning nodig. De trots van Spijkerbosch is de moestuin met wel 60 soorten appels en 25 soorten peren.

Niet-religieus

Sinds 2010 verzekert Donatus ook niet-religieuze monumentale panden. In deze markt beschouwt de onderlinge verzekeringmaatschappij buitenplaatsen als een belangrijke doelgroep.

Vandaag de dag verzekert het bedrijf 100 complexe historische buitenplaatsen (18 procent). Hiervoor biedt het specifieke verzekeringsoplossingen aan. De komende jaren streeft de onderneming naar verdere groei van haar marktaandeel onder de buitenplaatsen en kastelen.

Strategische keuze

Sinds 1852 verzekert Donatus kerken en kloostercomplexen, die veelal ook een monumentaal karakter hebben. In de kerkelijke markt is het bedrijf marktleider. Met het oog op de vele te verwachten kerksluitingen heeft de onderneming de keuze gemaakt haar strategie te verbreden.

In de markt van niet-religieuze monumenten maakt Donatus naar eigen zeggen een voorspoedige ontwikkeling door. Van alle rijksmonumenten is 8 procent bij haar verzekerd. Daartoe behoren historische buitenplaatsen, kastelen, voormalige kerken, grachtenpanden, molens, fabrieksschoorstenen en woonhuizen. De winst wordt jaarlijks grotendeels via premiesrestitutie aan de leden teruggegeven.

Foto: Vlnr Eef graaf van Limburg Stirum, directievoorzitter Alphons van der Voorn van Donatus, taxateur Pieter Dijksterhuis, adviseur monumenten Gerhard Kuijt en dochter Roline van Limburg Stirum.