Susan Lammers algemeen directeur Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)

Susan Lammers wordt met ingang van 1 januari 2018 algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De nieuwe topvrouw volgt Cees van ’t Veen op, die sinds de fusie van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en het Instituut Collectie Nederland aan de RCE leiding gaf. Van ’t Veen wordt interimmanager bij de Managementpool OCW.

Lammers (51) was de afgelopen drie jaar al directeur Kennis en Advies van de rijksdienst. Eerder werkte zij onder andere als directeur bij de Belastingdienst, bij de Hogeschool Utrecht en bij Fortis.

Susan Lammers studeerde Letteren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.