Slachthuisterrein Haarlem wordt nieuw woon- en werkgebied

Het Slachthuisterrein in Haarlem-Oost wordt omgetoverd tot woon- en werkgebied met culturele voorzieningen, horeca en bedrijvigheid, Slachthuishof. Op het 36 hectare grote terrein zijn 166 woningen voorzien in diverse categorieën. Als eerste komt er een popcentrum, een langgekoesterde wens onder musici in Haarlem.

Het zogenoemde Team Slachthuishof heeft voor de grootschalige klus opdracht gekregen van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development). Het team, bestaande uit Hans van Heeswijk architecten, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], vanOmmeren-architecten, Wijngaarde & Partners, Markus, Metabolic, Advier en Alliander DGO gaat samen met bouwbedrijf De Nijs aan de slag.

Het voormalige slachthuis met bijgebouwen, in totaal circa 7.000 vierkante meter, zijn gemeentelijke monumenten.

Verantwoordelijk wethouder Floor Roduner (Monumenten/Ruimtelijke Ontwikkeling): “Behoud en herstel van het industrieel erfgoed is een belangrijke drager van het plan. De monumenten zijn het middelpunt, naast de te ontwikkelen woningbouw. Aansprekend is dat de geschiedenis van het Slachthuisterrein als ontwerpprincipe wordt gehanteerd en dat op die rijke historie van ruim 100 jaar wordt voortgeborduurd “.

Popcentrum  

Team Slachthuishof geeft in zijn aanbieding aan dat verwezenlijking van het popcentrum urgent is en daarom als eerste onderdeel van het project wordt uitgevoerd.

Doordat de bouw van het centrum als gescheiden bouwopgave is meegegeven in de aanbesteding, kan de totstandkoming ervan in de planning naar voren worden getrokken. De stichting Hart Haarlem en het Patronaat die het popcentrum gaan gebruiken, hebben ingestemd met de voornemens.

Duurzaamheid

Het ontwikkelteam zet zich naar eigen zeggen in voor een plek voor ontmoeting voor álle Haarlemmers, die bijdraagt aan een duurzame toekomst. Alle huizen in de Slachthuishof worden gasloos.

Veel aandacht gaat uit naar waterbergend vermogen. Water dat niet in het groen infiltreert wordt opgevangen en vastgehouden door een integraal systeem van wadi’s en goten.

Op de nieuwe woningen komen zonnepanelen waarmee naar verwachting het overgrote deel van de elektriciteitsvraag is gedekt. Door lokale bronnen te gebruiken, zoals warmte- en koudeopslag wordt het gebied op duurzame manier voorzien van warmte.

Partners enthousiast

De partners in het Team Slachthuishof reageren enthousiast:

Hans van Heeswijk, directeur Hans van Heeswijk architecten: “Het Slachthuis is nu een verwaarloosd maar uniek monument. We popelen om het aan te pakken en op te knappen”.

Joeri van Ommeren, directeur vanOmmeren-architecten“Als Haarlemmer is het een bijzondere eer dit stuk woon- en leefomgeving te mogen maken waarin verschillende doelgroepen de ruimte krijgen op duurzame en vanzelfsprekende manier te kunnen leven”.

Kristian Koreman, directeur ZUS [Zones Urbaines Sensibles]: “Het Slachthuis vertelt het oude verhaal van de stad en wij werken graag mee aan een nieuw verhaal voor het gebied dat een samenspel wordt van stenen, mensen, water en groen”.

Harm Janssen, regiodirecteur BPD: ”Als trouwe samenwerkingspartner van de gemeente Haarlem staan wij voor een duurzame leefomgeving voor alle Haarlemmers. Geweldig om dit stuk historie nieuw leven te mogen inblazen”.

Daniëlle de Nijs, directielid De Nijs: “Dit project past echt bij ons, een binnenstedelijke ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie/restauratie”.

Artist impression: ZUS [Zones Urbaines Sensibles].