3D scanning erfgoed Groningen

Kerk te Middelstum. Exterieur. opdracht Annemieke Woldring stichting Oude Groninger Kerken DUNCAN WIJTING FOTOGRAFIE DWF
erfgoed Groningen

Sinds de aardbevingen in Groningen door de gaswinning zijn niet alleen huizen, maar ook veel kerken beschadigd. Vaak gaat het om cultureel erfgoed dat van de Nederlandse overheid een bijzondere status heeft verkregen. Om dit erfgoed in stand te houden dan wel in de toekomst te kunnen restaureren wil Blue Shield Nederland (BS NL) de innovatieve techniek van 3D-scanning introduceren in het erfgoedveld.

Locatie

Door BS NL is in samenwerking met 4Visualization en de Stichting Oude Groningse Kerken (SOGK) de Hippolytuskerk in Middelstum als geschikte locatie uitgekozen.

De gotische kruiskerk werd in de 15e eeuw gebouwd, mogelijk in opdracht van Onno van Ewsum na diens terugkomst uit het heilige land. Op de sacristie na is sinds de François Hemony-verbouwing in 1523 weinig aan het godshuis veranderd. De sacristie is waarschijnlijk in de 16e eeuw toegevoegd. De toren van drie geledingen hoog wordt bekroond door een 17e eeuwse lantaarn met koepel. In de toren hangt een carillon met 23 klokken, in 1662 vervaardigd door de befaamde Franse klokkengieters Hemony.

Beschermen

Blue Shield Nederland richt zich in alle samenwerkingen op het beschermen van Nederlands cultureel erfgoed tegen bedreigingen die het gevolg zijn van natuurrampen, molest en militaire handelingen.

Foto: de Hippolytuskerk in Middelstum (foto Duncan Wijting).