40 miljoen euro voor erfgoed in leefomgeving van de toekomst

Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? Hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast?

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) trekt 20 euro miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor dit soort uitdagingen. Gemeentes en provincies verdubbelen het bedrag tot een totaal van ongeveer 40 miljoen. Vandaag (donderdag 21 februari) ondertekende de bewindsvrouw in Madurodam met overheden en maatschappelijke organisaties daartoe de zogenoemde Erfgoed Deal.

Grote opgaven

Van Engelshoven: “De komende jaren staan we voor grote ruimtelijke opgaven: wijken moeten worden verduurzaamd, nieuwe energie moet worden opgewekt en getransporteerd. Bij de inrichting van onze leefomgeving moeten we rekening houden met wateroverlast, droogte én hitte. Onze steden groeien verder terwijl in andere gebieden bevolkingsdaling en leegstand problemen veroorzaken. Al die opgaven raken onherroepelijk ook monumentale panden, historische stads- en dorpskernen en eeuwenoude landschappen. Bij de opgaven voor de toekomst kunnen we leren van ons erfgoed. Daarmee kunnen we ons erfgoed veiligstellen voor de toekomst”.

Erfgoed Deal

In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt over behoud en gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van het ogenblik: energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp.

Oude landschapsstructuren kunnen zo leidend zijn bij de inrichting van beekdalen om water vast te houden en historische zichtlijnen kunnen een belangrijk uitgangspunt zijn bij hoogbouwvisies. Door goede initiatieven en projecten vanuit de Erfgoed Deal financieel te ondersteunen en bij elkaar te brengen in een uitvoeringsprogramma zorgen we voor een betere en mooiere leefomgeving waarin ons verleden nog herkenbaar is.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, BZK, IenW en LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Foto: Diverse organisaties hebben zojuist de Erfgoed Deal ondertekend (foto Phil Nijhuis).