Cultuur Historisch Jaarboek Flevoland: Polders peilen

Polders Peilen

Het einde van 2015 komt in zicht en die periode markeert in de provincie Flevoland traditiegetrouw het verschijnen ven een nieuw Cultuur Historisch Jaarboek.

Polders peilen luidt de titel van de 25e editie, die sinds kort verkrijgbaar is. De titel verwijst niet alleen naar polders, maar ook naar het verrichten van metingen, diepte bepalen, onderzoeken en iemands mening aan de weet komen. Al deze betekenissen passen volgens de auteurs bij waterstaat, scheepvaart en onderzoek en dat zijn precies de thema’s die ruimhartig aan bod komen in het boek.

Onder NAP

Nederland ligt voor een groot deel beneden NAP en is kwetsbaar voor overstromingen. Dat geldt ook voor de kusten van de Verenigde Staten en de Mississippidelta.

Milieugeografe Emmy Bergsma analyseert hoe Nederland en Amerika omgaan met overstromingsgevaar en waterstaatsdeskundige Bart Schultz kijkt of Nederlanders in de toekomst, met een stijgende zeespiegel en een zakkende bodem, droge voeten houden.

Wapens in scheepswrakken

Maritiem archeoloog Hans van Westing onderzoekt waarom wapens worden aangetroffen in scheepswrakken die op de Zuiderzee voeren in de periode 1350-1800 en André van Holk, hoogleraar maritieme archeologie, kijkt naar de bewapening van een schip uit de 16e eeuw.

Historicus Remco van Diepen beschrijft het fysisch antropologisch onderzoek dat de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders in de jaren dertig uitvoerde.

Op zijn beurt interviewde Henk Pruntel, eveneens historicus, Lelystadse middenstanders van het eerste uur om aan de hand van hun verhalen de geschiedenis van het Lelycentre te beschrijven.

Erfgoed

Bestuurskundige Jeroen Rodenberg tenslotte beschrijft de poging van de overheid om de Noordoostpolder de status te geven van Werelderfgoed.

Polders peilen is een uitgave van Nieuw Land. Het boek is verkrijgbaar bij Nieuw Land en te bestellen via de boekhandel. Het kost 16,50 euro.

Meer over Nieuw Land op www.nieuwlanderfgoed.nl

Afbeelding: Boring Peil 23.50. Grondboring nabij Medemblik, juni 1928 (bron: Nieuw Land).