Voordracht over historie Keizerstraat 35 Utrecht

pand

Het Utrechts Monumentenfonds (UMF) bracht vlak voor kerst de nieuwe editie van SteenGoed uit over het monumentale pand Keizerstraat 35. Hierin wordt de bouwkundige geschiedenis van het huis beschreven en het verhaal van achtereenvolgende eigenaren en bewoners.

Over de inhoud ervan wordt op maandag 18 januari om 19.30 uur een voordracht gehouden in het Literatuurhuis aan de Oudegracht 237 te Utrecht.

Ben van Spanje, lid van de werkgroep en auteur van de betreffende editie van SteenGoed, tekent voor de inleiding. Daarna verhaalt Karry Berendsen, restauratie-architect van het UMF, over de bijzondere aspecten van de opknapbeurt van het pand in 2009/2010.

Voor belangstellenden is de toegang gratis. Niet begunstigers kunnen de jongste uitgave van SteenGoed die avond kopen voor 4 euro. Ook is het blad te bestellen bij het UMF.

Het UMF

Het Utrechts Monumentenfonds is een professionele organisatie die bijdraagt aan behoud en herstel van monumentale gebouwen in de stad Utrecht. Het fonds bezit in het centrum meer dan honderd panden.

Minimaal tweemaal per jaar brengt de Werkgroep Historisch Onderzoek het blad SteenGoed uit. Daarin wordt doorgaans een onderzoek gepubliceerd naar een bepaald monumentaal of beeldbepalend pand, soms naar een specifiek onderwerp.

Alle begunstigers van het fonds krijgen SteenGoed toegezonden. Met de lezing op 18 januari wil het UMF proberen de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de stad Utrecht en zijn bijzondere panden onder een breder publiek te bevorderen.