54,5 miljoen voor instandhouding rijksmonumenten

Buitenplaats Trompenburg

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 54,5 miljoen euro subsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten in het kader van de instandhoudingsregeling. Alle aanvragen die aan de criteria voldeden zijn gehonoreerd. Alleen in de categorie groene monumenten werden 25 verzoeken afgewezen vanwege overvraag.

In totaal zijn dit jaar 1.114 aanvragen ingediend, waarvan er 900 door de RCE zijn toegekend. Ruim 200 verzoeken vielen buiten de reikwijdte van de regeling of waren onvoldoende onderbouwd. Alle beschikkingen zijn verzonden voor de wettelijke beslisdatum van 1 september.

Het rijk draagt maximaal 50 procent bij aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. De rest betaalt de eigenaar zelf. RCE-directeur Cees van ‘t Veen: “Bijna alle goedgekeurde aanvragen konden worden gehonoreerd en wel voor het tweede jaar op rij, een belangrijke verbetering ten opzichte van een aantal jaren geleden”.

Subsidieaanvragen voor 2017 kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2017 worden ingediend.

Voor meer informatie en de volledige lijst subsidietoekenningen zie http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/545-miljoen-euro-voor-instandhouding-rijksmonumenten

Foto: Buitenplaats Trompenburgh te ’s-Graveland ontvangt 118.383 euro instandhoudingssubsidie voor een periode van zes jaar.