87 miljoen voor instandhouding rijksmonumenten

Vorige week (35) hebben alle betreffende monumenteigenaren de beschikking ontvangen op hun aanvraag voor instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft alle aanvragen gehonoreerd die aan de criteria voldoen.

In totaal zijn 1.395 subsidieaanvragen ontvangen, 1.230 ervan krijgen subsidie. Daarmee kunnen 2.384 rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen samen bijna 87 miljoen euro tegemoet zien aan instandhoudingskosten: 75,9 miljoen voor gebouwde monumenten, bijna 10,7 miljoen voor groene monumenten en 0,3 miljoen voor archeologische monumenten.

165 aanvragen zijn afgewezen, bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, omdat de aanvraag buiten de termijn was ingediend of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd.

Sim

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is bedoeld voor archeologische, groene en gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn.

Eigenaren kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De bijdrage beloopt maximaal 60 procent van de subsidiabele kosten. Voor woonhuizen is er de Instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten.

Verdeling budget

Dit jaar is fors meer subsidie aangevraagd dan het reguliere budget van 50,83 miljoen euro. Er is sprake van overvraag in de categorieën overige rijksmonumenten en groene monumenten.

Toch konden alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd worden. Deels omdat geld dat in eerdere jaren niet is besteed, is toegevoegd aan het totale budget voor 2019. Zie ook de regeling in de Staatscourant voor meer informatie over de overvraag en de eenmalige verhoging van de subsidieplafonds.

Foto: Instandhoudingssubsidie voor de groenaanleg van landgoed Twickel in Ambt Delden.