Aanmoedigingsprijs voor Duikclub Texel

Jef-van-den-Akkerprijs-2016-113x150

Op de Schervendag 2016 van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) is de jaarlijkse Jef van den Akker Aanmoedigingsprijs uitgereikt aan de partners van de pilot onderwater archeologie bij Texel.

Rob Oosting, voorzitter van de Stichting ter Bevordering van de Onderwater en Scheepsarcheologie (BOS), overhandigde de award aan Gertjan en Jack Betsema van de Duikclub Texel voor hun rol in het protocol dat in het kader van de pilot is opgesteld.

De prijs (een oorkonde, een beeldje en een cheque) is de duikers toegekend omdat het initiatief tot samenwerking volgens BOS naadloos aansluit bij het gedachtengoed van de in 2009 overleden onderwaterarcheoloog Jef van den Akker. “De pilot draagt bij aan beter begrip en samenwerking in het maritieme erfgoedveld en zou een voorbeeld kunnen zijn voor soortgelijke projecten in andere regio’s”.

Uniek onderwater erfgoed

Op de zeebodem rond Texel liggen unieke archeologische vindplaatsen.

Om beheer van dit waardevolle erfgoed in de toekomst te garanderen zijn de gemeente Texel, het rijk (ministerie OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als onderdeel daarvan), Kaap Skil, museum van jutters & zeelui (Stichting Texels Museum), de Duikclub Texel en de provincie Noord-Holland een pilot begonnen. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn binnen bestaand beleid en met het oog op toekomstige regelgeving met sportduikers van de Duikclub Texel samen te werken aan beheer en behoud van onderwatererfgoed.

De prijs

De aanmoedigingsprijs is in 2007 op initiatief van onderwaterarcheoloog Jef van den Akker ingesteld. Met de award wilde hij duikers motiveren over hun maritieme onderzoeken te rapporteren. Om die ambitie hoog te houden heeft BOS in 2010 besloten zijn naam aan de prijs te verbinden.