Aanvragen instandhoudingssubsidie kan tot april

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren tot en met 31 maart 2019 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Dat kan o.a. met het digitale subsidieportaal Het systeem leidt in elf stappen door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen moeten worden ingevuld. Voor de aanvraag is DigiD nodig (voor particuliere eigenaren) of eHerkenning (voor bedrijven).
Medewerkers van de InfoDesk van de RCE bieden waar nodig de helpende hand: 033-421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl.

Het subsidieportaal, de formulieren voor een aanvraag op papier, de vereiste modellen voor de meerjarenbegroting en andere praktische informatie over de aanvraag zijn te vinden op Monumenten.nl.

Percentage verhoogd

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is bestemd voor gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. Met de subsidie helpt de rijksoverheid eigenaren hun monument sober en doelmatig te onderhouden. Regelmatig en goed onderhoud voorkomt dure restauraties.

De regeling is op enkele punten gewijzigd. Zo is het subsidiepercentage voor nieuwe aanvragen verhoogd van 50 procent naar 60 procent. Om te voorkomen dat hierdoor minder subsidieaanvragen kunnen worden gehonoreerd, is ook het subsidieplafond voor groene en gebouwde monumenten verhoogd.

Dat geldt niet voor archeologische monumenten. Dit omdat het beschikbare budget de afgelopen jaren niet volledig is gebruikt. De verhoging van het subsidiepercentage van 50 procent naar 60 procent kan voor archeologische rijksmonumenten daarom binnen het huidige budget worden opgevangen.

Meer over deze wijzigingen in de publicatie in de Staatscourant (PDF 183 KB)

Uitvoeringsrichtlijnen

Om goed onderhoud te garanderen, verbindt de rijksdienst richtlijnen aan het toekennen van de subsidie. Die kwaliteitsrichtlijnen helpen eigenaar en vakman de juiste materialen en producten, technieken en werkwijze te gebruiken. De RCE stelt alleen eisen aan de uitvoering van het werk. Alle uitvoeringsrichtlijnen zijn te vinden op Monumenten.nl.

Foto: Ook voor onderhoud aan een groen rijksmonument kan instandhoudingssubsidie worden aangevraagd. Hier de tuin van Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten.