Afscheid en herinnering Hilversum nabij

Schetsontwerp crematorium Hilversum

Naast begraven wordt vanaf 1 augustus 2016 cremeren mogelijk in Hilversum. Met de opening van het gelijknamige gebouw voor lijkverbranding gaat een lang gekoesterde wens van de mediastad in vervulling.

Het nieuwe crematorium is ondergebracht in bestaande bebouwing op de monumentale begraafplaats Zuiderhof. In lijn met architectonische kenmerken van architect en stedenbouwkundige Willem Marinus Dudok, hebben de gebouwen een eigen invulling gekregen die past bij de diverse fasen van een uitvaart.

De aula blijft de aangewezen plaats voor de plechtigheid. Via een prachtige zuilengalerij komen nabestaanden bij de ernaast gelegen condoleance- en koffieruimte, die met een glazen pui een wonderschoon uitzicht geeft over de omliggende natuur. In het administratiegebouw kunnen wensen van nabestaanden op persoonlijke wijze worden besproken. Het ontwerp van het kleinschalige Crematorium Hilversum (600 plechtigheden per jaar) is van architect Yvonne Segers, van Bierman en Henket Architecten.

Uitvaartstichting

De plaatselijke overheid heeft Crematorium Hilversum samen met de drie gemeentelijke begraafplaatsen ondergebracht in een aparte stichting. De gemeente blijft eigenaar van de begraafplaatsen en het crematorium. De stichting zorgt voor efficiënte en effectieve exploitatie.

De winst die voortvloeit uit het crematorium gebruikt de stichting om te investeren in verbetering van de kwaliteit en verlaging van de tarieven. Zo wordt invulling gegeven aan de wens het unieke, monumentale karakter van de Hilversumse begraafplaatsen en crematorium te behouden en nadruk te leggen op kwaliteit, rust en service.

Foto: schetsontwerp van het nieuwe crematorium Hilversum.