Algoritmes gaan monumenten verduurzamen

Wie denkt dat monumenten de verduurzamingsdans ontspringen, heeft het mis. Ook de monumentensector maakt zich op de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen. Op het ogenblik wordt een eerste, belangrijke stap gezet waarmee dit proces nauwgezet wordt gemonitord.

Dankzij subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wordt de hele monumentensector in kaart gebracht. Dat resulteert naar verwachting in mei dit jaar in een uniform beeld van de aantallen en soorten rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten tezamen.

Dat beeld was er vooral voor de laatste groep nog niet. Daarnaast wordt van een groot deel van deze monumenten het energieverbruik gemeten. Voor dit project is de Stichting Nederland Monumentenland een partnerschap aangegaan met Fenicks, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in het monitoren van monumentaal vastgoed.

Nulmeting

Naast de basisgegevens en informatie over de oorspronkelijke en huidige functie van monumenten, wordt in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland het energiegebruik van alle rijksmonumenten in kaart gebracht.

Deze zogenoemde nulmeting moet in de toekomst dienen als ijkpunt om de voortgang richting de gestelde doelen van het Klimaatakkoord te monitoren.

Voor monumenten is de ambitie opgesteld in de Routekaart Verduurzaming Monumenten, een breed gedragen initiatief van diverse partijen in het erfgoedveld. Doelstelling: 40 procent co2-reductie in 2030 en 60 procent co2-reductie in 2040. De weg daar naartoe begint met het in kaart brengen van het huidige energieverbruik en de effecten van de verschillende energiebesparende maatregelen voor monumenten.

Deze kennis stelt eigenaren in staat met zo min mogelijk middelen en belasting van het monument energiebesparingen door te voeren.

Passend advies

Door de grote hoeveelheid opgehaalde data, kan met behulp van algoritmes een passend advies per monument worden uitgebracht.

Dit jaar nog valt op de website van Nederland Monumentenland het eigen monument virtueel te vergelijken met soortgelijke monumenten om te zien welk monument het minste energie verbruikt. Zo kan een eigenaar van bijvoorbeeld een monumentale stadswoning of woonboerderij gemakkelijk zien hoe goed zijn of haar monument presteert ten opzichte van een soortgelijk monument. De informatie op de website is vrij toegankelijk.

Vervolgmetingen

Bij een eerste vervolgmeting wordt mettertijd duidelijk of de monumenten op koers liggen om de klimaatdoelstellingen te halen. Wanneer die tweede meting zal worden verricht, wordt nog vastgesteld.

Foto: ENKA-fabriek, Ede (foto Jan van Dalen, BOEi).

2 thoughts on “Algoritmes gaan monumenten verduurzamen

  1. Samen met de Hanzehogeschool Groningen, Het Oversticht, provincie Drenthe en gemeente Westerveld gaan we in het kader van het BTIC project Erfgoed en Energie Transitie een stap verder: nml vanuit Best Practice voorbeelden daadwerkelijke een landelijk inzetbare toolbox ontwikkelingen voor de verduurzaming van monumentale panden. De UNESCO genomineerde Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord vormen als één van de door het Rijk aangewezen ‘Excellente Gebieden voor Duurzame Ontwikkeling’ een ideale basis met een rijke variatie aan gebouwd erfgoed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.