Alle kennis voor monumenteigenaren in een straat

monumenteigenaren

Geïnteresseerd in monumenten of misschien zelfs verliefd geworden op een monumentaal pand? Of houdt u zich als professional bezig met erfgoed? Alle vragen over restauratie, onderhoud en herbestemmen van monumenten worden beantwoord in de zogenoemde Kennisstraat op de Nederlandse Restauratiebeurs op 16, 17 en 18 april in Den Bosch.

De ‘monumentale’ Kennisstraat biedt volop gelegenheid in gesprek te gaan met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Nationaal Restauratiefonds, de Belastingdienst, de Monumentenwacht Noord-Brabant, het Nationaal Restauratie Centrum, de Stichting Restauratie Atelier Limburg, het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed, de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie, Monumentenwachten, de Vakgroep Restauratie en de Hogeschool Utrecht.

De Nederlandse Restauratiebeurs wordt gehouden in het monumentale 1931 Congrescentrum, voorheen een veemarkthal, in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. De beurs wil een bruisend evenement zijn waar liefhebbers en professionals van monumenten elkaar informeren en inspireren. Meer informatie op www.restauratiebeurs.nl.