Almelo moet nieuw besluit nemen over monumentenstatus stadhuis

Stadhuis Almelo in volle glorie

De gemeente Almelo moet een nieuw besluit nemen over een eventuele aanwijzing van het oude stadhuis als gemeentelijk monument. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de stichting Cuypersgenootschap hebben de plaatselijke overheid vorig jaar verzocht het oude stadhuis, een ontwerp van architect J.J.P. Oud, op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. B en W weigerden dat en verklaarden bezwaar daartegen van de verzoekers ongegrond. Dat laatste is echter onvoldoende gemotiveerd gebeurd, oordeelt de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel in Zwolle.

Geen goede belangenafweging

Een van de redenen om het oude stadhuis niet als monument aan te wijzen was dat het stadsbestuur de handen vrij wil houden bij het zoeken naar een andere bestemming voor het gebouw. Volgens de bestuursrechter zijn burgemeester en wethouders daar vrij in, maar dat ontslaat hun niet van de plicht een goede belangenafweging te maken. Dat is onvoldoende gebeurd, blijkt uit het vonnis. Zo werd een advies van de provinciale monumentencommissie Het Oversticht over de aanwezige monumentale waarden van het gebouw te weinig serieus genomen.

Blij

Heemschut en Cuypersgenootschap zijn blij met de uitspraak. “Het vonnis bevestigt dat hier geen goede belangenafweging heeft plaats gevonden en dat de gemeente Almelo serieus moet kijken naar de monumentale waarden van het gebouw”, aldus beide erfgoedinstanties.

Foto: Het oude stadhuis in Almelo in volle glorie (foto flickr Harry).