Alleen herbestemming kan Andreashoeve redden

andreashoeve - monumenten - monumentaal

Alleen herbestemming kan naar het zich laat aanzien de monumentale Andreashoeve (1854) in Haarlemmermeer redden.  Boerderij & Landschap, dochter van BOEi, gaat daartoe een haalbaarheidsstudie doen.

Na drooglegging van de Haarlemmermeer was de Andreashoeve de eerste boerderij die er werd gebouwd. Het authentieke exterieur is nog intact, maar de bouwkundige staat is slecht. Een karakteristiek element van de boerderij is de klokkentoren op het dak van het zomerhuis, die werd gebruikt om de landarbeiders op te roepen voor het middagmaal.

De gemeente Haarlemmermeer, het rijk, de eigenaren en Boerderij & Landschap willen samenwerken in een poging de hoeve voor toekomstige generaties te behouden. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de meest realistische herbestemmingsmogelijkheden, met een exploitatie die de noodzakelijke restauratie kan bekostigen. Volgens Boerderij & Landschap is ook een publieksfunctie denkbaar waardoor de opknapbeurt subsidiabel wordt. Aanpassing aan regelgeving of verkoop van de boerderij is dan wellicht nodig.