Annet Nieuwhof wint W.A. van Es-prijs 2016

annet

Annet Nieuwhof (Rijksuniversiteit Groningen) is winnaar van de W.A. van Es-prijs, een stimuleringsprijs voor jong onderzoekstalent op het gebied van Nederlandse archeologie.

Nieuwhof ontving de jaarlijkse prijs voor haar studie Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of the northern Netherlands 600 BC – AD 300. De award werd haar op vrijdag 4 november overhandigd tijdens de Reuvensdagen, het tweedaagse archeologiecongres.

Aan de W.A. van Es-prijs is een oorkonde verbonden en een geldbedrag van 2.000 euro, beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De prijs wordt afwisselend uitgereikt voor een proefschrift of een masterscriptie op het gebied van Nederlandse archeologie.

Moed

Over de winnaar staat in het juryrapport: “Opvallend is haar moed een nieuw theoretisch kader te construeren waarmee ze een forse dataset aanpakt. Het resultaat is een helder, analytisch werkstuk in een sympathieke schrijftrant die de lezer meeneemt in een overtuigende analyse en betoog die het regionale belang verre overstijgt”.

Het proefschrift van Annet Nieuwhof wordt getypeerd als ‘een indrukwekkende, zeer doorwrochte en gedurfde studie die uitnodigt zorgvuldig onderzoek naar rituelen een prominente plaats toe te kennen binnen het archeologische discours’.

Het volledige juryrapport staat op www.cultureelerfgoed.nl