Meteen naar de inhoud

Architect Jo Coenen Ridder Nederlandse Leeuw

jo coenen

Voor zijn excellente verdiensten voor het vakgebied van de architectuur en stedenbouw is Jo Coenen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De versierselen behorend bij de hoge koninklijke onderscheiding werden hem op 29 september opgespeld door burgemeester Onno Hoes van Maastricht.

Jo Coenen (65) heeft met zijn rijke oeuvre het aanzien van menig stad bepaald. Hij is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke architecten en stedenbouwkundigen van ons land. Een aantal van zijn ontwerpen behoort tot de canon van de Nederlandse architectuur en stedenbouw.

Voorbeeld

De aanpak van Coenen voor het stadsontwerp geldt als voorbeeld voor een nieuwe ontwerpaanpak voor gebiedsontwikkeling in Europa. Excellente voorbeelden van zijn werk zijn de ontwerpen voor het NAi in Rotterdam, de Vesteda-toren in Eindhoven en de bibliotheken voor Amsterdam en Maastricht. Zijn stadsontwerpen voor het KNSM-eiland (Amsterdam), de Vaillantlaan te Den Haag en het Sphinx-Céramiqueterrein in Maastricht staan te boek als mijlpalen in de stedelijke vernieuwing.

De excellentie van Jo Coenen uit zich bovendien in het combineren van ontwerpvaardigheid, reflectie op het vakgebied en de kunst van het verbinden. Ook zijn werkzaamheden op het gebied van onderzoek en onderwijs zijn integraal onderdeel van zijn architectonische vakuitoefening. Bouwen in historische context in combinatie met zorgvuldige gebruikmaking van de specifieke kwaliteiten van die context is een opgave die Coenen tot in de finesses beheerst. Hij weet de eisen van de hedendaagse bouwopgave te verbinden aan vernieuwende architectuur, die tegelijkertijd wortelt in de Nederlandse traditie. De ontwerpen van zijn hand streven naar grote stedelijke diversiteit en evenwicht in functie, stedelijke structuur, morfologie en architectuur.

Nieuwe werkvorm

Als Rijksbouwmeester (van 2000-2004) introduceerde Jo Coenen binnen de rijksoverheid een nieuwe werkvorm waarbij op multidisciplinaire en integrale wijze wordt gewerkt aan ruimtelijke ontwerpvraagstukken. Ook heeft hij de oprichting van het College van Rijksadviseurs mogelijk gemaakt, een onafhankelijk orgaan dat al tien jaar gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke ontwerpvraagstukken.

In de loop van zijn carrière kreeg Jo Coenen diverse prijzen en onderscheidingen waaronder de International Architecture Award en de BNA-Kubus voor zijn hele oeuvre. In 2004 ontving hij een eredoctoraat van de Open Universiteit en in 2009 het Honorary Fellowship of The American Institute of Architects. Jo Coenen was verbonden aan een groot aantal nationale en internationale universiteiten en hogescholen, waaronder die in Milaan en Karlsruhe. Binnen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft richtte hij de vakgroep RMIT op. Sinds 2009 bekleedt hij de leerstoel Architectuur & Transformatie aan de Maastricht University.

Curator IBA Parkstad

Jo Coenen is onlangs benoemd tot curator van de IBA Parkstad in Heerlen. Als architect werkt hij met zijn bureau aan diverse grote projecten in binnen- en buitenland, waaronder de Stibbetoren aan de Zuidas in Amsterdam. Ook is Coenen supervisior voor het centrumgebied van Leidsche Rijn. Op verzoek van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) is Jo Coenen voorzitter van het Professional Experience Program (PEP), onderdeel van de Wet op de Architectentitel

%d bloggers liken dit: