Ga naar de inhoud

Belangstelling voor monumenten onverminderd groot

belangstelling

De belangstelling voor erfgoed en monumenten is in Nederland onverminderd groot. Dat blijkt uit de meerjarencijfers op de Erfgoedmonitor.nl van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Sinds 1965 wijst de dienst in Nederland rijksmonumenten aan. Eind  vorig jaar waren dat er 61.768. Daarvan is meer dan de helft woonhuis: 58,5 procent, gevolgd door kerken (6,8 procent) en molens (2,1 procent). Maar ook tuinen en historische parken kunnen rijksmonument zijn.

Op Erfgoedmonitor.nl zijn feiten en cijfers over erfgoed te vinden. De RCE verzamelt data over monumenten, archeologie, cultuurlandschap, musea en collecties. De monitor biedt hiermee een landelijk overzicht van de staat en de ontwikkeling van het Nederlands Erfgoed. Zie www.erfgoedmonitor.nl

 

%d