Bouwstenen Kerkenvisie nu online

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) biedt gemeenten en andere partijen die een integrale kerkenvisie willen opstellen de helpende hand met de zogenoemde Handreiking Kerkenvisies.

Mede door teruglopend kerkbezoek staan veel gebouwen onder druk. Om het religieus erfgoed van Nederland in de toekomst te behouden is actie vereist. Daarom werken steeds meer gemeenten met een kerkenvisie.

Samen met eigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties gaan ze in gesprek over alle lokale kerkgebouwen. De RCE ondersteunt daarin op verschillende manieren. Naast de decentralisatie-uitkering die gemeenten kunnen aanvragen, organiseert de rijksdienst bijeenkomsten waarbij het delen van kennis centraal staat. In de Handreiking Kerkenvisies is alle informatie samengebracht die nodig is om de eerste stappen te zetten naar een kerkenvisie.

Vragen en antwoorden

Hoe pak je het opstellen van een kerkenvisie aan? Hoe begin je? Met wie ga je in dialoog? Welke vorm kies je voor de kerkenvisie? Om antwoord te geven op deze en andere vragen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 2019-editie van de Handreiking Kerkenvisies uitgebracht.

De handreiking bestaat uit twaalf bouwstenen, waarin wordt ingegaan op vragen en uitdagingen die je tegen kunt komen bij het opstellen van een kerkenvisie. De bouwstenen zijn gebaseerd op de ervaringen van gemeenten en kerkgemeenschappen die al met een kerkenvisie werken en worden toegelicht met praktijkvoorbeelden. Daarnaast zijn in de handreiking verwijzingen te vinden naar verdere literatuur, onderzoekresultaten, stappenplannen en nuttige adressen.

Zie ook https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/animatievideo-kerkenvisies

Foto: Heeg, dorpsgezicht met de protestantse en katholieke kerk (foto Patrick van den Hurk).