Brandende kwesties: risico’s en regels voor erfgoed

brandende kwesties - monumenten - monumentaal

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) houdt op donderdag 26 maart in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag het symposium Brandende kwesties, samen met Brandweer Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid, de Koninklijke Bibliotheek en de Erfgoedinspectie.

Circa 190 deelnemers afkomstig van onder andere brandweer, gemeenten, musea en veiligheidsregio’s buigen zich die dag over het brandveiliger maken van monumenten en collectiebeherende instellingen zoals musea en archieven.

228 branden

In de periode 2008-2014 heeft in 228 rijksmonumenten brand gewoed. De rijksdienst registreert deze incidenten in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE).

Nog zeer onlangs zijn rijksmonumenten door vlammen ernstig beschadigd of soms zelfs volledig vernield. Daarbij een boerderij in Reeuwijk, een houten villa in Egmond en een voormalig postkantoor in Winterswijk. Bij een brand in een rijksmonument te Haarlem liep ook een bijzondere historische collectie gevaar.

Aandacht vereist

Niet iedere brand is hetzelfde en ze zijn ook niet allemaal even ernstig. Maar een gemiddelde van bijna 33 per jaar in nationale rijksmonumenten laat zien dat aandacht vereist is.

Een van de drie thema’s op het symposium zijn de veiligheidsrisico’s die na een brand ontstaan. Hoe ga je als erfgoedbeheerder of brandweerofficier om met de risico’s van asbest tijdens en na een brand? Hoe kun je je collectie beredderen na een vernietigende vuurzee? Met welke risico’s moet je als erfgoedbeheerder rekening houden als de brandweer weg is?

Andere thema’s

Ook regelgeving versus eigen verantwoordelijkheid voor de erfgoedbeheerder, en de voor- en nadelen van automatische doormelding van het brandalarm naar de meldkamer zijn thema’s die op het programma staan. Diverse sprekers komen aan het woord, zoals brandweerofficieren, adviseurs en erfgoedbeheerders. De laatsten vertellen uit eigen ervaring wat zij hebben geleerd van een brand nabij hun erfgoed.

Het volledige programma staat op https://veilig-erfgoed.nl/agenda/symposium-brandende-kwesties-risico%E2%80%99s-en-regels-voor-erfgoed

Bewustmaking

De veiligheid van erfgoed is een belangrijk onderwerp bij de RCE. De dienst stelt zich ten doel het erfgoedveld bewust te maken van het risico op incidenten, zoals brand, diefstal, vandalisme en wateroverlast. Hoe kunnen erfgoedbeheerder de kans op een incident verkleinen en welke maatregelen kunnen zij treffen om verdere schade tegen te gaan? Volgens de RCE moet veiligheidszorg in het erfgoedveld een vanzelfsprekendheid zijn. Om dat te bereiken werkt de dienst samen met brandweer, politie en Defensie, en attendeert hen op de cultuurhistorische waarden van het erfgoed. Een en ander resulteert volgens de RCE in maatwerk bij de aanpak van een incident.