Meteen naar de inhoud

“Breng cultureel erfgoed Groningen met spoed in kaart”

erfgoed Groningen

Erfgoedvereniging Heemschut heeft met instemming en waardering kennis genomen van het onlangs door Hans Alders (NCG, nationaal coördinator Groningen) gepresenteerde Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

In dit programma onderkent Alders de vele bedreigingen van het Groninger erfgoed door de gevolgen van gaswinning (aardbevingen en verzakkingen). De NCG vreest het mogelijk ondersneeuwen van cultureel erfgoed in het schadedossier, terwijl dat erfgoed belangrijk is voor de leefbaarheid en identiteit van de provincie.

Vooral de dringende oproep van Alders aan de gemeenten om alle waardevolle en karakteristieke erfgoed te inventariseren, registreren en een formele juridische status te geven, wordt door Heemschut ondersteund.

Ontbreken monumentenstatus nadelig

Al in een eerder stadium zijn de gemeenten er door de erfgoedvereniging op attent gemaakt, dat het ontbreken van een formele monumentenstatus nadelig kan uitpakken voor het getroffen erfgoed, en daarmee voor de kwaliteit van het betreffende dorps- of stadsgezicht. Zonder monumentenstatus kan gemakkelijker tot sloop worden overgegaan of kunnen bijvoorbeeld goedkopere materialen gebruikt worden, aldus Heemschut.

Hierdoor kan volgens de erfgoedvereniging afbreuk worden gedaan aan het woongenot en worden bewoners/eigenaren hiermee in feite financieel benadeeld.

“De plaatsing van erfgoed op een monumentenlijst is in het voordeel van de eigenaar en voorkomt discussies achteraf. Plaatsing op een monumentenlijst geeft een pand bovendien extra juridische status en meer ruimte voor extra financiën voor herstel”, aldus Heemschut in een persverklaring.

Initiatieven

NCG Alders zal nu in samenwerking met de provincie Groningen en gemeenten initiatieven nemen voor inventarisatie van het culturele Groninger erfgoed. Op basis van deze informatie kunnen de gemeenten vervolgens hun eigen gemeentelijke monumentenlijst opstellen. Heemschut sluit zich aan bij deze aanpak en adviseert gemeenten met klem haast te maken met een gemeentelijke monumentenlijst.

Foto: Hervormde kerk, Overschild (foto Marianne Berkhoff).

%d bloggers liken dit: