Broedende slechtvalken in Martinitoren Doesburg

Slechtvalken in Lantaarn

Op ongeveer 90 meter hoog, bovenin de kerktoren van Hanzestad Doesburg, zijn twee broedende slechtvalken aangetroffen. De dieren staan op de rode lijst van broedvogels en zijn daarmee beschermd. Verstoren van deze vogels tijdens het broeden is verboden.

Hierdoor is vlaggen tijdens Koningsdag, Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag vanuit de spits van de laatgotische Martinikerk, een rijksmonument, niet mogelijk. Dat gebeurt nu vanuit het stadhuis.

Wat hebben broedende Slechtvalken nodig

Slechtvalken hebben hoge torens nodig om te kunnen broeden en jagen. In samenwerking met de Vogelwerkgroep en de werkgroep Slechtvalken Nederland is in 2014 boven in de torenspits van de Martinikerk een nestgelegenheid geplaatst. In de spits is weinig ruimte; de nestgelegenheid staat dan ook pal naast de vlaggenstok.

De excursies in de toren gaan voorlopig gewoon door. Alleen tijdens het uitvliegen van de jonge vogels is de excursie met bezoek aan de trans gedurende vier weken niet mogelijk. De dieren leren dan vliegen en maken gebruik van de trans. Een maand na het uitkomen van de eieren vliegen de jongen uit, waarschijnlijk in juni.