Consultatie wijzigingsbesluit Erfgoedwet archeologie

De internetconsultatie Wijziging Besluit Erfgoedwet Archeologie is sinds maandag 20 december van start. Tot 1 februari 2022 is het mogelijk te reageren. De aanpassingen zijn relevant voor vrijwilligers en professionals die te maken hebben met archeologisch onderzoek en opgravingen.

Wie in Nederland archeologisch aan de slag wil, dient over een certificaat te beschikken. Een en ander vloeit voort uit de Erfgoedwet zoals die sinds 2016 geldt. Eerder werden hierop vier uitzonderingen neergelegd. Voornoemd wijzigingsbesluit voegt er nog eens drie aan toe.

Nieuwe wijzigingen

De eerste nieuwe wijziging betreft een ontheffingsmogelijkheid voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie om kleine onderzoekshandelingen te verrichten.

Aan de hand daarvan kunnen vrijwilligers een bijdrage leveren aan de archeologische monumentenzorg. Volgens de opstellers wordt ook het draagvlak voor zorgvuldige en respectvolle omgang met cultureel erfgoed onder water erdoor vergroot.

De tweede wijziging betreft vrijstelling voor archeologische bedrijven om onderzoek te doen dat nodig is om een certificaat te verkrijgen. Daarmee wordt het toetreden tot de archeologische markt voor nieuwe organisaties mogelijk, hetgeen bijdraagt aan een goede werking van het certificeringsstelsel in de archeologie.

De derde wijziging gaat om het toevoegen van een voorwaardelijke uitzondering op het verbod op opgravingen onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie. Denk aan het bergen van vliegtuigen, het opgraven van stoffelijke resten van WOII slachtoffers en het ruimen van niet gesprongen explosieven.

Vervolg

De drie voorgestelde wijzigingen zijn in samenspraak met betrokkenen uit het archeologisch veld opgesteld. In de eindtekst wordt mettertijd toegelicht wat met de reacties op de internetconsultatie is gedaan.

De procedure voor het aanvragen van ontheffing voor vrijwilligers in onderwaterarcheologie en het waarderingsprotocol voor vliegtuigbergingen maken geen onderdeel uit van het wijzigingsbesluit. Beide worden separaat opgesteld, eveneens in samenspraak met betrokkenen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.