Cultureel erfgoedjaar: monumenten in spotlights

Deze maand begint het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed, een initiatief van de Europese commissie om mensen in contact te brengen met het vaak verborgen en onbekende erfgoed.

Gedurende het jaar zijn er rond dit thema ook in ons land allerlei activiteiten. Staatsbosbeheer, die een aanzienlijk deel van het Nederlandse cultureel erfgoed beheert, verbindt zich graag aan het initiatief. Maandelijks zet de organisatie daarom een speciale erfgoedactiviteit op touw in een van haar cultuurhistorische parels. Eind januari staat de eendenkooi op de Hofmansplaat in de Biesbosch in de spotlights.

Rijke geschiedenis vol tradities

Nationaal Park De Biesbosch kent een rijke geschiedenis over het ontstaan van het landschap en het harde leven van de bewoners. Zij werkten met al wat de natuur te bieden had om een boterham te verdienen.

Zo werd veel uit het gebied geoogst. Van onder meer jacht op eenden en visserij tot het verwerken van biezen, riet en griend waar mooie streekproducten van zijn gemaakt. Denk aan vangkooien, kreeftenkorven, manden, schermen, rietdaken en zinkstukken. Mooie tradities die van generatie op generatie zijn overgedragen.

Excursie

In een waterrijk gebied als De Biesbosch was al sinds de 16e eeuw het vangen van eenden een bron van inkomsten. In de 17e eeuw werden kooirechten verleend die in het gebied tal van eendenkooien opleverden.

In de eendenkooi op de Hofmansplaat is nog te zien hoe dat allemaal in zijn werk ging. Veel eendenkooien worden nog steeds gebruikt, maar nu om eenden te ringen voor wetenschappelijk onderzoek. Op 28 januari 2018 is er een speciale erfgoedexcursie naar de eendenkooi Hofmansplaat.

Breed scala

Staatsbosbeheer is eigenaar van een breed scala monumenten die aan haar zorg is toevertrouwd. In totaal gaat het om meer dan 800 rijksmonumenten. Van buitenplaatsen, forten, kastelen, hunebedden en historische tuinen tot oude spoorbruggen en archeologische schatten.

Het zijn monumenten van wereldklasse die onlosmakelijk verbonden zijn met het landschap waarin zij staan. Samen vertellen ze het verhaal over de geschiedenis van Nederland. Staatsbosbeheer koestert haar cultureel erfgoed en geeft monumenten een nieuwe functie, met respect voor de historie en de natuur. Samen met overheden, ondernemers en honderden vrijwilligers zorgt de organisatie ervoor dat de monumenten en het landschap behouden en toegankelijk blijven. Lees hier meer over het erfgoed van Staatsbosbeheer.

Europees erfgoedjaar

Zie voor meer informatie over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en alle activiteiten Europeeserfgoedjaar.nl

Informatie over de activiteiten van Staatsbosbeheer in het erfgoedjaar is te vinden op Staatsbosbeheer.nl/cultureelerfgoed.