Cultuurhistorisch erfgoed Veenhuizen in de etalage

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een nieuwe eigenaar voor cultuurhistorisch erfgoed in het Drentse dorp Veenhuizen. De organisatie heeft daartoe een zogenoemde belangstellendenregistratie op touw gezet.

De koper krijgt de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Met oog voor en gebaseerd op de erfgoedwaarde en aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Kolonie Weldadigheid

Aan het begin van de 19e eeuw werd in Veenhuizen een Kolonie van Weldadigheid gesticht. Ter plaatse kregen armen uit de stad de kans een nieuw leven op te bouwen.

In 1859 kwam Veenhuizen in bezit van de Nederlandse staat. De justitiële functie die het dorp bij die gelegenheid kreeg, heeft sindsdien centraal gestaan.

Een substantieel deel van Veenhuizen blijft overigens eigendom van het rijk. Denk daarbij onder meer aan de twee nog functionerende gevangenissen en de agrarische gronden. Omdat de rest van de grond en gebouwen geen rijksdoel meer dienen, wordt dit vastgoed afgestoten.

Kansen

De nieuwe eigenaar krijgt de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Er is ruimte voor een vernieuwende aanpak, gebaseerd op de erfgoedwaarde en met aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Kansen liggen volgens het Rijksvastgoedbedrijf vooral in de monumentale waarde van de gebouwen en de bijzondere samenhang tussen functie (arbeid, detentie en zorg), gebouwen en verkaveling. Bedoeling is dat het af te stoten deel als een geheel overgaat. Dit om versnippering te voorkomen.

In aanloop naar de aftrap van de belangstellendenregistratie (op donderdag 27 juni) heeft afstemming plaatsgevonden met de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld.

Consortium

Een consortium heeft al interesse getoond in het vastgoed in Veenhuizen. Het Rijksvastgoedbedrijf wil graag weten of er meer interesse is.

Uiterlijk 1 oktober 2019 kunnen belangstellenden zich melden. Mochten meerdere partijen aan de eisen voldoen, dan is een openbare inschrijvingsprocedure voorzien. Zo niet, dan begint het Rijksvastgoedbedrijf een procedure met alleen het consortium.

Luchtfoto gevangenisdorp Veenhuizen, gesticht in 1823 door de Maatschappij van Weldadigheid voor de heropvoeding van bedelaars en landlopers (foto Siebe Swart).