Boerderij De Hoef wordt centrum Leidsche Rijn

Boerderij Leidsche Rijn 2

De Hoef moet een levendig centrum worden voor bewoners van Leidsche Rijn (Utrecht). Specialist BOEi, die de voormalige boerderij wil verwerven, heeft vergevorderde plannen voor de herbestemming, waarin onder meer plaats is voor een kerk en een speeltuin.

Boerderij De Hoef ligt midden in Vinexwijk Leidsche Rijn als laatste restant van het veenweidegebied dat daar ooit lag. “De boerderij is op het ogenblik in gebruik bij de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn, een uitvaartverzorger en een Buitenschoolse Opvang (BSO)”, weet ontwikkelingsmanager Han Wartna van BOEi. “Er zijn in totaal drie gebouwen: de boerderij, de wagenschuur en de hooiberg. De boerderij is als gezegd al in gebruik, de wagenschuur en de hooiberg gaan we restaureren en herbestemmen”.

Bedoeling is de hooiberg om te vormen tot speeltuingebied met de daarnaast gelegen speeltuin van 5.000 vierkante meter. “Naast de huidige functies voor boerderij en speeltuin denken we aan een bestemming als dagbesteding voor zorgcliënten”, aldus Wartna.