Deventer, Stad van de IJssel in Museum De Waag

Vanaf 17 maart toont Museum De Waag hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van Deventer. Vijf historische personages nemen de bezoeker mee op een reis door de tijd.

Aan de hand van topstukken uit de stedelijke collectie krijgen liefhebbers een overzicht van het indrukwekkende verleden van een van de oudste steden van Nederland.

In deze editie van de jaarlijks terugkerende expositie Stromen door de tijd staat rivier de IJssel centraal. Veel IJsselvondsten van verleden jaar zijn te zien, evenals fraaie IJsselgezichten uit de landschapscollectie Knecht-Drenth.

3D reconstructies

Al geruime tijd werkt het museum samen met specialisten op het gebied van erfgoed en archeologie om de stad Deventer in verschillende tijdlagen te reconstrueren.

Vorig jaar lanceerde De Waag de app 3Deventer. In het kader van de tentoonstelling is die app aangevuld met nieuwe reconstructies. De applicatie verbindt de expositie met de aloude Hanzestad en biedt bezoekers via een audiotour de mogelijkheid in het hedendaagse Deventer, gebouwen uit het verleden én de toekomst te bekijken.

Garrelt Verhoeven, creatief directeur van het museum: “We willen eenieder meenemen naar het verleden van de stad. De app is een mooi alternatief mensen te laten zien hoe de stad eruit heeft gezien”.

Vondsten uit de IJssel

In de zomer van 2018 stond het water in de IJssel door aanhoudende droogte bijzonder laag waardoor afval uit de late middeleeuwen bloot kwam te liggen.

Verschillende amateurarcheologen stonden dagelijks in de modder en het team van Archeologie Deventer voerde onderzoek uit. De tentoonstelling toont een keur aan uit Duitsland geïmporteerde keramiek. Door de vondst van een groot aantal heiligenbeelden krijgt de bezoeker bovendien indirect een inkijkje in de geloofsovertuiging van de bewoners. Het afval toont niet alleen de consumptiemaatschappij maar geeft ook een beeld van de ambachten in de stad. Honderden fragmenten van onder meer keramiek, dierlijk bot, beelden en kogels bieden een kijkje in het leven van een bloeiende Hanzestad.

Op reis met historische personages

Go Ahead keeper Leo Halle, steenhouwer Catharina, koopman Herbert, graaf Everhard en de Angelsaksische missionaris Lebuïnus nemen de liefhebber mee in een reis door de tijd.

Van het moment dat Lebuïnus in 768 een kerkje stichtte aan de oevers van de IJssel tot de tijd van de industriële bloei in de 19e en 20e eeuw. Ontmoet de inspirerende bewoners die ieder op eigen wijze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de Hanzestad. Nieuw dit jaar zijn videofragmenten van voetbalwedstrijden met Leo Halle uit 1923 en 1932.

IJsselgezichten

In 2003 schonk echtpaar Tijmen Knecht en Hélène Drenth hun privécollectie Nederlands Landschap en Stedenschoon met het gelijknamige fonds aan de gemeente Deventer.

De echtelieden hebben in de verzameling de ingrijpende veranderingen in Nederland op het gebied van infrastructuur willen vastleggen. Zij kochten van diverse kunstenaars werken die een tijdsbeeld geven van stad en land. Verschillende IJsselgezichten uit de collectie zijn in de tentoonstelling Deventer, Stad van de IJssel te zien.

Bezoekersinformatie

Deventer, Stad van de IJssel loopt tot en met 29 september 2019 in Museum De Waag, Brink 56 in Deventer.

Het museum is dagelijks geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur (maandag gesloten). Elke donderdag en zondag is er om 14.00 uur een gratis instaprondleiding voor bezoekers. Een uitgebreide audiotour is in het Nederlands beschikbaar.

De expositie is vanaf zondag 17 maart open voor publiek. Tussen 13.00 uur en 16.00 uur staan diverse activiteiten op het programma zoals een IJsselvondsten bingo en extra rondleidingen. www.museumdewaag.nl.

Foto: 3D reconstructie van de Vispoort te Deventer.