Digitale kaart maakt Twentse erven zichtbaar

Twentse erven

De Digitale ervenkaart, een via internet toegankelijke kaart die de diversiteit van karakteristieke boerderijen en erven in Twente zichtbaar maakt, is vanaf nu te bezoeken.

De kaart is ontwikkeld in het kader van het project Buurten in Twente, met subsidie van de provincie Overijssel. De kaart is in volle glorie te bekijken via de website van Twentse Erven.

Deze boerderijenstichting wil met het initiatief de vele mooie erven die er in Twente nog te vinden zijn, in beeld te brengen. Door middel van een duidelijke basisbeschrijving en met het tonen van fraaie foto’s wordt gestreefd naar een representatief overzicht van boerderijen, met een spreiding over heel Twente.

Toevoegingen

De Digitale ervenkaart is zo ingericht dat in de loop van de tijd, behalve beschrijvende gegevens en foto’s, meer-de-diepte-ingaande informatie over de opgenomen erven kan worden toegevoegd.

Voor een aantal boerderijen is dat al gebeurd in de vorm van een beschrijving van de bouwkundige ontwikkeling van de boerderij in tijdlagen, compleet met driedimensionale constructietekeningen.

Informatie delen

De kaart is onder andere bedoeld om boerderij-eigenaren in de gelegenheid te stellen informatie over hun erf en foto’s ervan te delen met mensen die belangstelling hebben voor de Twentse erven.

Ook kan de kaart fungeren als inspiratiebron. Hoe gaan anderen om met het behoud van hun erf? Het gebruik van de kaart kan mensen met elkaar in contact brengen. De bezoeker kan thuis genieten van de beelden en de geboden informatie. Hij kan bijvoorbeeld een route bedenken die voert langs de getoonde erven. Voor gemeentelijke overheden kan het interessant zijn relevante informatie over karakteristieke erven in het eigen werkgebied beschikbaar te hebben.

Uitbreiding

Komend jaar wordt de Digitale ervenkaart verder uitgebreid door meer in de zoomen op buurtschappen en kernen. Die uitbreiding vindt plaats in het kader van het nieuwe project Buurten in Beeld. Er wordt samenwerking gezocht met heemkundegroepen, die vaak al veel weten over de historische boerderijen in hun gebied.

Ook voor de langere termijn zijn er ideeën om de kaart vérder te ontwikkelen. Koppeling met het (basis-) onderwijs is er daar een van. Met de kaart kunnen leerlingen hun eigen buurt verkennen en informatie en ervaringen delen met leeftijdsgenoten elders in Twente.

Buurtgidsen

De informatie voor de Digitale ervenkaart is en wordt verzameld door zogenoemde buurtgidsen. Ieder van hen opereert alleen of in een groepje van twee in een van de zes buurten waarin Twente geografisch is opgedeeld. De namen en contactgegevens van de buurtgidsen zijn op de website te vinden. Klik hier.

Boerderijeigenaren kunnen ervoor kiezen bijzondere informatie over en oude foto’s van hun erf aan Twentse Erven beschikbaar te stellen. Zij kunnen dat doen door een e-mail te sturen aan de samenstellers van de kaart.

Veel van de actuele foto’s op de kaart zijn gemaakt door Anita van der Palen-Hahyary en door Marinus Veneman. De driedimensionale bouwtekeningen zijn getekend door Paul Koster. Het bouwkundig onderzoek is door hem, Philip Heitkamp en Rob Hazelhoff verricht.