Meteen naar de inhoud

Drie nieuwe Beschermde Dorpsgezichten in Aalsmeer

Drie nieuwe Beschermde Dorpsgezichten in Aalsmeer

cs

B en W van Aalsmeer zijn begonnen met de aanwijsprocedure voor drie gemeentelijke Beschermde Dorpsgezichten. Het betreft het Plassenlint, de Cyclamenstraat 1-28 en het Seringenpark (westelijk deel met ouderenwoningen). Een voorstel daartoe wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Aalsmeer telt op het ogenblik vijf beschermde dorpsgezichten: de dorpskern, de ontginningsbasis (begin van de Uiterweg met de Historische Tuin), De Wilgenlaan, de Berkenlaan, Jac.P. Thijsselaan en Kastanjelaan en het Bovenland-Benedenland (Mr. Jac. Takkade).

Verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven: “We willen in Aalsmeer de cultuurhistorische kenmerken behouden. Met de drie nieuwe erbij, hebben we straks acht beschermde dorpsgezichten die samen een goed beeld geven van typerende bouwperioden en historische ontwikkeling. Met deze aanwijzing komt een voorlopig einde aan het aanwijzen van beschermde dorpsgezichten. Daarover zijn in het coalitieakkoord afspraken vastgelegd.”

Bijzonder karakter

Een gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht is een gebied met een bijzonder historisch karakter. Bescherming van een dorpsgezicht behelst het beschermen van de oude structuren. Daarbij gaat het om het geheel, dus zowel openbaar gebied als bebouwing.

Aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht betekent overigens niet dat er in het betreffende gebied niets meer kan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling het dorpsgezicht te ‘bevriezen’ of ‘op slot te zetten’. Er kunnen onder bepaalde voorwaarden gebouwen bijgebouwd worden en het gebruik van een gebouw kan veranderen, mits passend in het historisch gegroeide karakter.

Bejaardenwoningen

Het parkgedeelte van het Seringenpark is al aangewezen als gemeentelijk monument; nu worden de bejaardenwoningen in het Seringenpark voorgedragen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.

De plaatselijke monumentencommissie, waarin de Stichting Oud Aalsmeer en de Stichting Kunst en Cultuur zijn vertegenwoordigd, en de monumentenadviescommissie van de Stichting Welstandzorg Noord-Holland (WZNH) vinden de bejaardenhuizen een belangrijke representant van een woningbouwcomplex uit de wederopbouwperiode.

Het Plassenlint tussen Watertoren en Kolenhaven wordt waardevol geacht vanwege de groenstructuur en de gevarieerde bebouwing. De Cyclamenstraat 1-28 is een gave en interessante lokale representant van woningbouw rond 1930.

De gemeenteraad wilde het ‘Rode Dorp’ in 2012 al aanwijzen, maar in verband met het bouwkundig onderzoek destijds en de huidige nieuwbouwplannen is daar van afgezien. De Cyclamenstraat 1-28 is daarna door eerdergenoemde onafhankelijke commissie WZNH voorgedragen als een goede representant van woningbouw in de jaren 30.

De raad wilde in 2012 ook graag het Stokkeland aanwijzen als potentieel gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht maar dat bleek na onderzoek door de WZNH te weinig cultuurhistorische waarde te hebben. Bovendien wordt het Stokkeland voldoende beschermd door de regelgeving in het bestemmingsplan.

Drie inspraakreacties

Er zijn op het voorstel drie inspraakreacties binnengekomen. Gezien de inhoud ervan en de zeer geringe beperkingen die de eigenaren worden opgelegd, hebben B en W van Aalsmeer besloten verder te gaan met de aanwijsprocedure. Daarin hebben belanghebbenden bovendien nog tweemaal de gelegenheid een reactie in te dienen. Zie ook www.aalsmeer.nl/wonenwijkenwerken/monumenten

Foto: de Cyclamenstraat te Aalsmeer

%d bloggers liken dit: