Drie nieuwe beschermde stadsgezichten in Rotterdam

foto_heemraadssingelmathenesserlaan

De gemeente Rotterdam heeft er drie beschermde stadsgezichten bij: de Heemraadssingel-Mathenesserlaan, de wijken Bergpolder en Blijdorp en zeven singels van het Waterproject. Directeur Cees van ‘t Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) overhandigde begin november 2014 de aanwijzingsbesluiten aan verantwoordelijk wethouder Adriaan Visser (cultuur).

De nieuwe beschermde stadsdgezichten zijn unieke stedenbouwkundige ontwerpen uit de periode 1850 tot 1940 met een belangrijke gemeenschappelijke component. Ze grenzen niet alleen direct aan elkaar, maar voor alle drie geldt dat groen en water van grote betekenis zijn in relatie tot de gebouwde omgeving.

Blij

Wethouder Visser is blij met de aanwijzingen: “We zien een groeiende belangstelling voor de geschiedenis van de stad en vinden het steeds belangrijker zorgvuldig met ons erfgoed om te gaan. De aanwijzing van deze stadsgezichten hoort daarbij.”

Eerder werden in Rotterdam Delfshaven, Delfshaven uitbreiding, het Noordereiland, Tuindorp Vreewijk, Kralingen Midden en het Scheepvaartkwartier aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Het doel van deze bescherming is dat bij verdere ontwikkeling de cultuurhistorische betekenis van het gebied uitgangspunt is. De feitelijke bescherming is vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan van de gemeente. Erfgoedzorg en ruimtelijke ordening worden zo met elkaar verbonden.

Foto: Heemraadssingel in Rotterdam.