Een halve eeuw plankaarten in beeld

plankaarten - monumenten - monumentaal

Flevokartografie bestaat een halve eeuw. Reden waarom commissaris van de Koning Leen Verbeek de eerste plankaarten van de provincie Flevoland heeft overgedragen aan het provinciale archief en Nieuw Land.

De basis voor de kaarten is gelegd door de afdeling landmeetkundig werk van de voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Vanaf 1965 is Flevoland met eigentijdse middelen in beeld gebracht.

Sinds het begin van deze eeuw zijn plankaarten ook digitaal toegankelijk via internet. De overdracht is aanleiding voor een expositie in Nieuw Land met als titel GEOrdende ruimte in beeld, 50 jaar Flevokartografie. De tentoonstelling, samengeteld door Jan Schilder (adviseur geo-informatie, kartograaf en grafisch vormgever), is tot en met 29 augustus 2015 in de Schatkamer van Nieuw Land te bewonderen.

Uniek cultureel erfgoed

De plankaarten zijn eenmalige voorbeelden van de geroemde Flevokartografie. Zij zijn uit historisch oogpunt belangrijk en bovendien vanwege de kartografische kwaliteit aan te merken als cultureel erfgoed.

“De Flevokartografie is uniek omdat zij de ontwikkeling van nieuw land vanaf de tekentafel weergeeft”, aldus CdK Verbeek. Peter Verdaasdonk, directeur a.i. van Nieuw Land, benadrukt dat de 50-jarige geschiedenis opnieuw een van de mooie verhalen laat zien die Flevoland hebben gemaakt: “Een verhaal van pionieren in een nieuw land, van nieuwe methoden en technieken, van historische en esthetische waarden en vooral ook van een stuk cultureel erfgoed. Sterker: het verhaal van een integraal deel van de Flevolandse identiteit.”

Expositie

De expositie laat een halve eeuw kartografie zien: van de ontstaansgeschiedenis tot aan de huidige productie van plankaarten. De tentoonstelling valt samen met het internationale jaar van de kartografie, uitgeroepen door The International Carthographic Association. Een keuze uit het vervaardigde Flevolandse kaartmateriaal en daaruit afgeleide grafische producten, verschillende meetinstrumenten en tekenmaterialen, alsmede apparatuur voor het maken en opslaan van digitale kaarten zijn nog tot eind augustus in de Schatkamer van Nieuw Land te zien.