Een Huys vol muziek in nieuwe MONUMENTAAL

Kasteel Amerongen geldt als de perfecte locatie voor concerten. In het kader van de Dag van het Kasteel op tweede pinksterdag (21 mei) met als thema Verborgen Verhalen Verteld licht de nieuwe MONUMENTAAL een tipje van de sluier op van de muzikale geschiedenis van het historische bouwwerk, een van de top 100 vaderlandse rijksmonumenten. De betreffende editie van MONUMENTAAL ligt vanaf vrijdag 13 april in de schappen.

Het is op Amerongen vandaag de dag nog steeds een en al toonkunst wat de klok slaat. Niet alleen door de aanwezigheid van fraaie instrumenten, maar ook doordat vrijwel het hele kasteel superieure akoestiek geniet. De ruimtelijke transparantie en de gewelven doen muziek klinken met grootse pracht.

Het is verleidelijk te denken dat die akoestische kwaliteit bewust is gecreëerd bij de herbouw van het kasteel, nadat het in 1673 door troepen van Lodewijk XIV was platgebrand. Maar elk bewijs daarvoor ontbreekt. Uit de as verrees een buitenplaats in Hollandse classicistische stijl.

De vrouw des huizes, Margaretha Turnor, tekende noodgedwongen voor de wederopbouw, aangezien haar man Godard Adriaan van Reede als diplomaat regelmatig in het buitenland verbleef. Trouw schreef ze haar echtgenoot driemaal per week over de vorderingen, steevast met de aanhef ‘Mijn heer, mijn liefste hartje’.

In haar brieven rept Margaretha zelden of nooit van muziek. Wel schrijft ze dat ze op 68-jarige leeftijd met haar kreupele been een dansje maakte.