Eerste integrale Erfgoedwet van kracht

01-07-2016 De kleinzooon van Victor de Steuers krigt het eerste exemplaar van de Erfgoedwet overhandigd door minister Jet Bussemaker in Museum van Loon. De wet gaat exact die datum ( 1 juli) in. foto: Ruben Schipper Fotografie

Voor het eerst in de historie heeft Nederland een integrale Erfgoedwet waarin musea en collecties, monumenten en archeologie worden beschermd. In Museum van Loon te Amsterdam reikte minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op 1 juli het eerste exemplaar van de wet uit aan Peter Gatacre, kleinzoon van de 19e eeuwse oprichter van de monumentenzorg: jonkheer Victor de Stuers.

De Erfgoedwet is een nieuw symbool voor een sector die het verhaal van Nederland zichtbaar maakt, zodat we beter het heden begrijpen en gerichter over de toekomst na kunnen denken. In één wet heeft de overheid overzichtelijk vastgelegd hoe met ons cultureel erfgoed om te gaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht wordt uitgeoefend.

Zorgvuldig

Voor alle drie de cultureel erfgoeddomeinen – musea, monumenten en archeologie – zet de nieuwe wet ertoe aan zorgvuldig met erfgoed om te gaan. Zij regelt uniform beheer van onze waardevolle rijkscollectie en een zorgvuldige procedure bij het afstoten van kunstwerken in het bezit van overheden.

Archeologen gaan werken met nieuwe kwaliteitsnormen, die in de geest van de Erfgoedwet door het archeologisch veld zelf zijn opgesteld. Voor rijksmonumenten geldt de plicht deze te onderhouden, zodat instandhouding is gewaarborgd.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voert namens de minister het rijksbeleid uit  voor archeologie, rijksmonumenten, historisch landschap en roerend erfgoed. Zie ook http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet

Foto: Minister Jet Bussemaker overhandigt het eerste exemplaar van de Erfgoedwet in de vorm van een oorkonde aan Peter Gatacre, kleinzoon van de grondlegger van de monumentenzorg in Nederland: Victor de Stuers. In het midden achterkleindochter Mary Gatacre (foto Ruben Schipper Fotografie).