Eerste schepen varen door derde kolk Beatrixsluis

Prinses Beatrix heeft begin februari de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein officieel geopend. Met het luiden van een scheepsbel markeerde zij het einde van een bouwperiode van 2,5 jaar.

Het rijksmonumentale complex uit 1938 ligt in het Lekkanaal. Voor een snellere en veiliger afwikkeling van het goederenvervoer is een extra sluiskolk tot stand gebracht en is het kanaal verbreed.

Archeologisch onderzoek

Voorafgaand aan het karwei is archeologisch onderzoek verricht.

Daarbij zijn sporen van een kampje uit 4300 voor Christus, stellingen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vondsten uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Bovendien zijn betonnen kazematten van de waterlinie op spectaculaire wijze verplaatst. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) was als adviseur van Rijkswaterstaat bij het project betrokken.

Renovatie

Vanaf 4 maart tot de zomer van 2019 worden de bestaande kolken en het oude sluiscomplex gerenoveerd en wordt het Lekkanaal verder verdiept. In die periode kunnen grotere schepen alleen met ontheffing tot de derde kolk worden toegelaten.

In het najaar zijn naar verwachting ook alle onderhoudswerkzaamheden die nog worden uitgevoerd afgerond en zijn alle drie de kolken weer volledig in gebruik.

Foto: Een van de verplaatste kazematten (foto Rindert van den Toren).