Elswout op weg naar gastvrije culturele buitenplaats

De restauratie van de boerderij op Elswout vlakbij Haarlem is voltooid. Het opgeknapte gebouw op de 17e -eeuwse buitenplaats is vandaag (donderdag 4 oktober) opgeleverd. De grondige restauratie van het kenmerkende gebouw wordt gezien als een belangrijke stap in de voortgaande ontwikkeling van Elswout naar gastvrije culturele buitenplaats.

De hoeve is opgeknapt met subsidie van de provincie Noord-Holland. Staatsbosbeheer werkt als eigenaar van de buitenplaats aan mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten en horeca.

Na jarenlange leegstand wordt ter plekke nu actief gewerkt aan een nieuwe toekomst door de gebouwen een nieuwe functie te geven. Hierdoor is instandhouding van Elswout voor de toekomst veiliggesteld en kunnen bezoekers blijven genieten van de rust en schoonheid van het markante erfgoed.

Vervolgstappen

Naast de oplevering van de gerestaureerde boerderij werkt Staatsbosbeheer in afstemming met de provincie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Bloemendaal aan de verkeersveiligheid op en rond de buitenplaats.

Nu lopen verschillende verkeersstromen door elkaar heen. In de toekomst moeten die gescheiden worden, waardoor een veiliger en overzichtelijke situatie ontstaat.

Nieuwe gebruikers

Ook gaat Staatsbosbeheer op zoek naar nieuwe gebruikers voor de gebouwen.

Het Grote Huis en de Orangerie hebben jaren terug al een andere functie gekregen. De komende tijd wordt gezocht naar nieuwe bestemmingen voor de gerestaureerde boerderij, de twee koetshuizen en de werkschuur.

De plannen zijn nog in ontwikkeling. Daarom organiseert Staatsbosbeheer de komende tijd op het landgoed enkele inloopavonden om in gesprek te gaan met belangstellenden. Informatie hierover is te zijner tijd te vinden op de website van Staatsbosbeheer.

Over de buitenplaats

Elswout, een rijksmonument, is een 17e -eeuwse buitenplaats van circa 70 hectare groot. Zij omvat verschillende historische gebouwen, een monumentaal park met wandelpaden, vijvers en vaarten en diverse folies.

Wat de culturele parel daarnaast bijzonder maakt is dat de natuur zich er in 400 jaar goed heeft ontwikkeld. De buitenplaats maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, is aangewezen als Natura 2000 gebied en behoort tot het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Cultuurhistorie en natuur gaan er hand in hand. Vanwege de fraaie natuur, historische gebouwen en recreatiemogelijkheden genieten jaarlijks tal van bezoekers van Elswout.