Erfgoed Gelderland nu 200 leden sterk

Het 200e lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland heeft zich aangemeld: de Historische Vereniging Oud Wageningen.

Vandaag (vrijdag 7 juni) toog de directie van Erfgoed Gelderland naar De Casteelse Poort in Wageningen om de vereniging welkom te heten met bloemen en taart. Met het 200e lid heeft de coöperatie, die in 2010 met twee leden begon, een nieuwe mijlpaal bereikt.

Directe aanleiding voor de historische vereniging om lid te worden was de bijeenkomst Het Juiste Loket SPECIAL die Erfgoed Gelderland eerder dit jaar organiseerde. Onderwerp: persbenadering en communicatie.

Volgens bestuurslid Enrico van den Bogaard van Oud Wageningen sloot dat thema precies aan op wat zijn vereniging op dat ogenblik nodig had. “Daarnaast zien we het belang van samenwerken binnen het netwerk van de coöperatie”.

Van den Boogaard verwacht veel van kennisdeling binnen het netwerk en ziet uit naar ondersteuning bij verschillende ontwikkelingen die in gang zijn gezet, zoals digitalisering.

Oud Wageningen

De Historische Vereniging Oud Wageningen, opgericht in 1973, heeft als belangrijkste doelstelling het stimuleren en doorgeven van kennis van de geschiedenis, cultuur en archeologie van Wageningen.

De vereniging geeft vier maal per jaar een tijdschrift uit, organiseert lezingen en documenteert materiaal dat belangrijk wordt geacht voor de geschiedenis van de stad.

Erfgoed Gelderland

De coöperatie Erfgoed Gelderland opereert vanuit een netwerk van 200 erfgoedorganisaties en draagt bij aan versterking van het brede erfgoedveld door kennisdeling te stimuleren, in te spelen op trends en ontwikkelingen en bovenregionale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten te initiëren.

Foto: Taart voor het tweehonderdste lid (foto: Jan Adelaar Fotografie).