ERM-richtlijnen bij onderhoud Koninklijke Militaire Academie

Het kasteel van Breda herbergt sinds 1826 de Koninklijke Militaire Academie. Het in oorsprong 13e-eeuwse kasteel werd in de 16e eeuw tot een van de fraaiste renaissance kastelen ten noorden van de Alpen getransformeerd.

Sinds de aanpassing in de 19e eeuw tot militaire academie is het continu in gebruik geweest als hoofdgebouw met logiesruimte voor kadetten. Dit en komend jaar wordt de logiesfunctie met bijbehorende brandveiligheidsvoorzieningen aangepast en wordt planmatig onderhoud uitgevoerd. Met inachtneming van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen (URL-en).

Volgens Jan Kamphuis van het Rijksvastgoedbedrijf heeft ‘het RVB’ al goede ervaringen opgedaan met de URL-en, die een drempelniveau van vakmanschap vereisen en precies vastleggen aan welke (proces)eisen een werk moet voldoen. Daardoor ontstaat een gunstige verhouding tussen de kwaliteit van het opgeleverde werk en de kosten.

Foto: Corné Bastiaansen