Extra budget voor instandhoudingssubsidie

Vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2019 is het mogelijk instandhoudingssubsidie aan te vragen voor de periode 2020-2025. Nu al kan eenieder zijn of haar aanvraag voorbereiden in het digitale subsidieportaal of via de formulieren op Monumenten.nl.

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) gaat over planmatig, sober en doelmatig onderhoud. Eigenaren van rijksmonumenten zonder woonfunctie kunnen een subsidie aanvragen voor kosten van werkzaamheden die bijdragen aan de instandhouding van het rijksmonument. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op.

Wijzigingen

De Sim is op enkele punten gewijzigd. Zo is het subsidiepercentage voor nieuwe aanvragen verhoogd van 50 procent naar 60 procent.

Om te voorkomen dat door deze verhoging minder aanvragen kunnen worden gehonoreerd, is ook het subsidieplafond voor groene monumenten en dat voor gebouwde monumenten verhoogd.

Het plafond voor archeologische monumenten is niet verhoogd. Dit omdat het beschikbare budget de afgelopen jaren niet volledig is gebruikt. De verhoging van het subsidiepercentage van 50 naar 60 procent kan voor archeologische rijksmonumenten volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) daarom binnen het huidige budget worden opgevangen.

Meer over de wijzigingen in de publicatie in de Staatscourant.

Foto: Onderhoud aan badpaviljoen Domburg.