Extra steun monumenteigenaren in Overijssel

Het Cultuurfonds voor Monumenten in Overijssel is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor restauratie én verduurzamen en/of herbestemmen. De provinciale overheid heeft hiervoor 400.000 euro extra beschikbaar gesteld. In totaal is in het Cultuurfonds Overijssel 1,4 miljoen euro beschikbaar.

Verantwoordelijk gedeputeerde Hester Maij (Cultuur) zegt grote waarde te hechten aan behoud van de Overijsselse monumenten en karakteristieke panden. “Met deze verbreding geven wij als provinciebestuur eigenaren extra ondersteuning in behoud van hun monument. Ook gemeenten krijgen zo een stimulans voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten of karakteristieke panden. Zij hebben ook een rol bij het beoordelen van de kosten en de monumentale kwaliteiten, vooral bij kwetsbare interieurs”.

Duurzaamheidswinst

Om een monument voor de toekomst te behouden is het naast restauratie steeds meer van belang het bouwwerk te verduurzamen of het een nieuwe bestemming te geven.

Volgens Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, geldt juist voor monumenten dat er enorme duurzaamheidswinst te behalen valt. “De gebouwen zijn vaak slecht geïsoleerd. Een stimulans bij de investering om het pand te verduurzamen kan voor de eigenaar een enorme kostenbesparing betekenen, is goed voor het milieu en voor het behoud van het monument voor de toekomst”.

Maximaal twee ton lenen

Naast uitbreiding naar de thema’s duurzaamheid en herbestemming wordt het maximale leningsbedrag van de Cultuurfonds-hypotheek verhoogd naar 200.000 euro.

Kees-Jan Dosker, directeur van het Nationaal Restauratiefonds: “Eigenaren kunnen al ruim 14 jaar gebruik maken van het Cultuurfonds in Overijssel. Er kan aanspraak gemaakt worden op dit fonds in de vorm van de laagrentende Cultuurfonds-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds. Wij zijn blij met deze inzet van de provincie die zich via het Cultuurfonds sterk maakt het prachtige Overijsselse erfgoed springlevend te houden”.

Negen provincies

Het Nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds werken via de zogenoemde Cultuurfondsen voor Monumenten. samen met negen provincies.

Uit de fondsen wordt de Cultuurfonds-hypotheek verstrekt. Dat is een laagrentende lening voor eigenaren van gemeentelijke of provinciale monumenten of karakteristieke panden (4,5 procent onder de marktrente met een minimum van 1,5 procent). De hoogte van de hypotheek wordt bepaald aan de hand van door de gemeente vastgestelde kosten.

Foto: Monumenteigenaren in Holten bij hun monument De Kameel.