Familie schenkt Landgoed Overcingel aan Drents Landschap

Marike van Lier Lels en haar neven Jelmer en Hessel hebben Landgoed Overcingel in het centrum van Assen geschonken aan de stichting Het Drentse Landschap.

Hun (groot)vader Henk van Lier Lels was tot zijn overlijden op 16 februari dit jaar bewoner van het goed, dat bijna 250 jaar familiebezit is geweest. De markante persoonlijkheid heeft zich altijd enorm ingezet voor behoud ervan.

Historie

Huize Overcingel is in 1777-1778 neergezet in opdracht van Johannes van Lier, destijds ontvanger-generaal van Drenthe. Het huis werd ontworpen door Abraham Martinus Sorg, ook bouwer van het Drostenhuis in Assen en de koepelkerk in Smilde.

De omvang van het goed is in de loop van de jaren aanzienlijk kleiner geworden. Aanvankelijk strekte het zich in de Drentse hoofdstad uit tot de Rolderstraat, maar begin 1900 werd het stuk grond verkocht waar nu de Prins Hendrikstraat, Julianastraat en een deel van de Oranjestraat zijn gesitueerd. Ook de aanleg van het spoor ter plaatse en later het NTM-tramstation eisten een deel op, evenals de aanleg van het Stationsplein en de Overcingellaan. Weer later pleegden bouwactiviteiten van het Wilhelmina Ziekenhuis (nu Zuidhaege) en de bouw van het kantoor van de GAK (nu UWV) een aanslag op de omvang van het landgoed.

Aansprekend

Overcingel behoort tot Assen’s aansprekendste particuliere landgoederen. Rond het statige woonhuis pronkt een wandelpark van vijf hectare en een tuin.

De tuin was oorspronkelijk geometrisch van aanleg. Uit die tijd stamt ook de langwerpige waterpartij, het zogeheten Grand Canal. In de jaren 20 van de 19e eeuw is de tuin opnieuw ingericht volgens Engelse landschapsstijl. Samen met weides en bospercelen vormden de tuinen het landgoed.

Levenswerk

Vanaf het ogenblik dat Henk van Lier Lels op zijn vijftigste op Overcingel kwam wonen beschouwde hij het als zijn levenswerk het landgoed te behouden. Daarbij maakte hij gebruik van alle beschermende mogelijkheden die de wet bood.

Zo bereikte hij dat Overcingel onder de Natuurschoonwet kwam te vallen, telde het maar liefst negen rijksmonumenten en lukte het hem in 1991 om voor het goed de status ‘beschermd natuurmonument’ binnen te halen (nu Bijzonder provinciaal natuurgebied).

Tot het eind toe bleef Van Lier Lels knokken voor het landgoed. Niet omdat hij het in de familie wilde houden, maar omdat hij met het landgoed iets voor de Asser gemeenschap wilde betekenen. Bijvoorbeeld in het voorjaar, als de tuin vol met krokussen staat, en het landgoed gratis voor alle Assenaren te bezoeken is. Met de overdracht naar de stichting is vastgelegd dat dat zo blijft.

In goede handen

De nabestaanden van Van Lier Lels zijn ervan overtuigd dat het landgoed bij Het Drentse Landschap in goede handen is en dat het in de geest van hun (groot)vader behouden zal blijven voor de toekomst.

De stichting op haar beurt zegt ‘met enorm veel enthousiasme en dankbaarheid’ beheer en onderhoud van Overcingel op zich te nemen en het landgoed in de geest van Henk van Lier Lels voor toekomstige generaties Assenaren veilig te stellen.

Voor het huis wordt de komende tijd een passende bestemming gezocht. Tot die tijd zal het tijdelijk bewoond worden. www.drentslandschap.nl