Federatie prijst industrieel erfgoed

Met een jaarlijks uit te reiken erfgoedprijs wil FIEN meer aandacht vragen voor industrieel erfgoed. FIEN is een overkoepelende federatie, waarbij meer dan vijftig organisaties zijn aangesloten.

De industrieel erfgoedprijs moet particuliere initiatieven bij restauratie en herbestemming in het zonnetje zetten en ten voorbeeld stellen voor navolging.

“Kijk naar zo’n oude kuiperij in Amersfoort”, zeggen Erik Nijhof en Jan Reijnen van FIEN (Federatie Industrieel Erfgoed Nederland). “De historische omgeving maakte in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw plaats voor weinig zeggende nieuwbouw. De oude kuiperij bleef overeind dankzij de onverzettelijkheid van de eigenaar die elke projectontwikkelaar de deur wees. Toen de eigenaar-kuiper in 2015 overleed kocht architect Gijsbert van Hoogevest, de achterbuurman, het deels 17e eeuwse pand en restaureerde het met behoud van de museale kuiperswerkplaats. Een prachtig voorbeeld van herstel van klein ambachtelijk industrieel erfgoed”.

Zoals de kuiperij in Amersfoort zijn er vele voorbeelden van industrieel erfgoed, die ooit bedreigd werden omdat ze overbodig werden, maar prachtige inspirerende herbestemmingen kregen. Het is de bedoeling dat de industrieel erfgoedprijs in 2020 voor het eerst wordt uitgereikt.

Foto: De oude kuiperij in Amersfoort is een prachtig voorbeeld van herstel van klein ambachtelijk industrieel erfgoed (foto Fred Oosterhuis).