Federatie wil compensatie bevriezing sociale huren

De Landelijke Federatie Het Behouden Huis dringt bij het demissionaire kabinet Rutte III aan op compensatie voor het besluit tot bevriezing van de huren in het sociale segment. Met het besluit geeft het kabinet uitvoering aan een motie van kamerlid Sandra Beckerman (SP).

In een brief aan verantwoordelijk minister Kajsa Ollengren (Binnenlandse Zaken) zegt de federatie begrip te hebben voor de overwegingen van de bewindsvrouw om tot de maatregel te besluiten, alhoewel zij vraagtekens plaatst bij de mogelijke onbedoelde neveneffecten.

Niet zonder gevolgen

“Uw besluit is voor onze leden evenals voor andere verhuurders in de exploitatie niet zonder gevolgen. Instandhouding van hun monumenten is financieel gezien een zware last, hetgeen zeker ook geldt voor de verduurzamingsopgave die ons de komende jaren te wachten staat”, schrijft bestuurslid Barend Jan Schrieken aan de minister.

“Onze leden worden juist in deze tijd ook geconfronteerd met grote aantallen huurders van horeca, musea en winkels die niet meer (volledig) hun huurbetalingen kunnen voldoen. De huurkortingen die moeten worden gegeven, worden op geen enkele wijze gecompenseerd. Hiervoor is tot dusver uitsluitend een leenfaciliteit geboden”.

Structurele tegemoetkoming

Het Behouden Huis wijst erop, dat Ollengren in haar brief van 17 februari aan de Tweede Kamer woningcorporaties en grote particuliere verhuurders een structurele tege­moetkoming in het vooruitzicht stelt in de vorm van een tariefsverlaging van de verhuurdersheffing. Voorts wil de bewindsvrouw (laten) onderzoeken of en hoe kleinere particuliere verhuurders eveneens gecompenseerd kunnen worden.

De federatie vindt het ‘noodzakelijk en rechtvaardig’ dat ook haar leden worden gecompenseerd voor dit ‘onverwachte besluit’.

Schrieken: “Rijksmonumenten zijn, vanwege de grote financiële instandhoudingsopgave, vrijgesteld van verhuurdersheffing. Wij zijn derhalve van harte bereid met u van gedachten te wisselen over alternatieve mogelijkheden van compensatie voor onze leden”.

Over de federatie

De landelijk werkende federatie Het Behouden Huis is in 1974 opgericht met als doel instandhouding van monumenten te bevorderen. Landelijk zijn meer dan 30 monumentenbeherende organisaties aangesloten.

Die instanties zijn verantwoordelijk voor duurzaam beheer van ruim 1.500 monumentale panden in Nederland. Daaronder vallen huurwoningen in alle prijscategorieën, maar ook bijzondere objecten als winkels, horeca, musea, landhuizen, kerken en industriële complexen.

Foto: Het Bergkwartier in Deventer (foto BINK inspireert).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.